29 de març de 2006

Descarregar pdf

La UdL i Aigües del Segarra Garrigues (ASG) signen un acord marc de col·laboració

La Universitat de Lleida i Aigües del Segarra Garrigues SA (ASG), societat encarregada de l’execució de les obres de la xarxa secundària de regadiu del Sistema Segarra-Garrigues, han signat avui un acord marc de col·laboració. L’acte de signatura, que ha tingut lloc al Rectorat de la universitat, ha comptat amb la presència de Joan Viñas i Salas, rector de la UdL, i Jaume Regany i Puig, president d’ASG.

L’acord té per objecte establir un espai de col·laboració entre ambdues entitats en activitats relacionades amb el desenvolupament i la promoció del regadiu del Segarra-Garrigues. La tipologia d’actuacions que podran dur-se a terme durant la vigència del present conveni consistiran en la col·laboració en projectes d’R+D i en l’acolliment d'estudiants en pràctiques per part d’ASG; en accions de formació continuada; en l’ús dels serveis científicotècnics de la UdL, i en la prestació de serveis especialitzats per part de personal docent i investigador de la UdL, entre d’altres activitats relacionades amb el projecte, el desenvolupament del regadiu del Segarra-Garrigues i la seva promoció.

Conveni UdL-Aigües Segarra Garrigues

 

A causa de l’impacte positiu que suposarà per a les comarques de Lleida l’habilitació d’una infrastructura hidràulica de les característiques del Segarra-Garrigues, la UdL vol treballar en favor de les seves possibilitats.

La UdL és la màxima institució acadèmica de la ciutat de Lleida i té per missió prestar el servei públic, que li ha estat encomanat per la societat, de contribuir a la creació, la conservació i la transmissió del coneixement. Aquestes funcions configuren les seves activitats principals: la docència, la recerca i la transferència de coneixement.