29 d'octubre de 2009

Descarregar pdf

La UdL impartirà Turisme com a grau propi el curs vinent
 
. La nova titulació, adscrita a la Facultat de Dret i Economia, se centrarà en el turisme interior 
audio
Consell de Govern Universitat de Lleida
Consell de Govern de la UdL
El Consell de Govern ha donat avui llum verda a la Memòria del Grau de Turisme, una titulació que la Facultat de Dret i Economia preveu impartir el curs 2010-2011. Ara, aquest grau s'ha de sotmetre als processos pertinents de validació i aprovació per part de la Direcció General d'Universitats i l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Basat en la gestió d'empreses turístiques, aquesta titulació se centrarà especialment en el turisme interior. La Universitat de Lleida i la Generalitat estan en negociacions per aconseguir finançament per posar en marxa el grau.

També en l'àmbit de la docència s'ha aprovat una nova convocatòria de Projectes d'Innovació Docent, la setena, per impulsar la innovació en docència, potenciar el canvi metodològic en les noves propostes de grau i màster i generar la formació d'equips docents que coordinin metodologies i formes d'avaluació, entre d'altres. L'import global d'aquesta convocatòria adreçada al personal docent i investigador és de 40.000 euros que es repartiran en un màxim de 2.000 euros per projecte.

D'altra banda, el proper desembre s'inicia el procés electoral per renovar els membres del professorat i del personal d'administració i serveis (PAS) en les juntes de centre i de departament. Aquest procés finalitzarà el mes de març amb l'elecció dels degans i deganes de facultat i els directors i directores d'escola i de departament, tal i com estableix el calendari electoral aprovat avui en el Consell de Govern. La novetat d'aquestes eleccions, que ve donada per l'aprovació de la Llei orgànica de modificació de la LOU, és que es podran presentar a aquests comicis no només els professors funcionaris sinó també el professorat laboral contractat permanent.

Quant a l'estudiantat, s'ha aprovat la primera convocatòria de beques d'introducció a la recerca, l'objectiu de la qual és promoure la incorporació de l'alumnat matriculat en els darrers cursos de titulacions oficials de la UdL a projectes de grups de recerca acreditats. En total s'ofereixen 20 beques de 1.552 euros cadascuna. Els diners es repartiran de la següent manera: 1.052 euros en concepte de beca d'introducció a la recerca, en què l'estudiant realitzarà 200 hores, i 500 més per a la matrícula de 60 crèdits en un màster oficial de la UdL. La distribució de les beques serà de 5 per a estudiants de l'ETSEA, 4 per als de Ciències de l'Educació, 3 per a les facultats de Dret i Economia i Medicina, 2 per a Lletres i l'Escola Politècnica Superior i 1 per a l'Escola Universitària d'Infermeria. També s'ha donat llum verda a una nova convocatòria dels premis de vídeo digital "La UdL i jo" i a la VII edició dels Premis a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

El Consell de Govern ha aprovat el Codi Ètic de la Universitat de Lleida que formalitza els valors i compromisos que haurien de regir la feina quotidiana dels diferents membres de la comunitat universitària. Resultat d'un procés on han participat més de 1.200 persones ja siguin professors, PAS, estudiants i agents externs, el Codi ha estat elaborat per la Fundació ETNOR vinculada a la Universitat de València. Els valors d'aquest codi són el compromís, el diàleg, l'eficiència, la integritat, el respecte, la responsabilitat, la transparència, i la vocació de servei.