3 de juny de 2008

Descarregar pdf

Un estudiant de la UdL, pioner en classificar els amfibis de Tiaret (Algèria)


. El seu treball de camp permetrà analitzar com els afecta el canvi climàtic

Pau Brunet, de l'ETSEA de la Universitat de Lleida, a Algèria
[+] AMPLIAR IMATGEPau Brunet prenent mostres a l'Atles
Pau Brunet, estudiant d'Enginyeria Tècnica Forestal de la Universitat de Lleida (UdL), s'ha convertit en un dels primers europeus en iniciar una classificació de l'herpetofauna (població d'amfibis i rèptils) a l'Atles del nord d'Algèria. L'estudi d'aquests vertebrats pot donar pistes als científics sobre els efectes del canvi climàtic a la conca mediterrània. De fet, se'ls considera uns importants indicadors biològics, ja que pateixen la contaminació i la manca d'aigua. El projecte, anomenat Estudi ecològic i poblacional d'amfibis de l'Atles, ha arrencat amb un treball de camp a la Universitat Ibn Khaldoun, a la regió de Tiaret, amb el suport del professor M. Maatong d'aquest centre i Delfí Sanuy (professor de zoologia de la UdL). Els primers resultats s'exposaran al proper Congrés Espanyol d'Herpetologia, que tindrà lloc a l'octubre.


Diverses universitats europees han manifestat el seu interès en aquest projecte, que estudia els efectes del canvi climàtic a la conca mediterrània i el declivi de les poblacions d'amfibis
Pau Brunet ha dedicat dos mesos a catalogar exemplars de cinc espècies, tres de granota i dos de gripau. En total, ha comptabilitzat uns 120 individus. A banda de mesurar la seua longitud i el seu pes, també ha pres mostres per realitzar un estudi esqueletocronològic. Es tracta d'analitzar les anelles de creixement que reflecteixen els dits dels amfibis. Després aquestes dades es creuen amb les climatològiques per saber com els han afectat les condicions de l'entorn. El tutor del projecte, el professor Delfí Sanuy, espera tenir els primers resultats a la propera tardor. L'objectiu a mig termini és aconseguir fons per continuar la recerca amb anàlisis genètiques que permetrien comparar les espècies d'amfibis de l'Atles algerià amb les espanyoles. De moment, la recollida de mostres continuarà a la primavera del 2009.

El de Brunet és el primer projecte de fi de carrera sorgit en el marc del Programa Algèria Universitats (PAU) de la Xarxa Vives. Atesa la manca de recerca sobre aquest àmbit zoològic en aquesta zona del Magrib, diverses universitats europees han manifestat el seu interès per la recollida de mostres i el treball de camp d'aquest estudi.


MÉS INFORMACIÓ


NOTÍCIES RELACIONADES 

noticia 13 de març de 2008
Anna Mata coordina el Programa Algèria Universitats de la Xarxa Vives

noticia 28 de desembre de 2008
La UdL col·labora en els primers camps de treball universitaris a Algèria