30 d'abril de 2008

Descarregar pdf

La UdL col·laborarà amb una de les universitats més prestigioses del món en agroalimentari


. Properament signarà dos convenis amb la Universitat de Califòrnia (Campus de Davis)


Universitat de Davis (Califòrnia)
Universitat de Califòrnia (Campus de Davis)
La Universitat de Lleida col·laborarà amb la Universitat de Califòrnia (Campus de Davis), una de les més prestigioses a nivell mundial pel que fa a l'àmbit agroalimentari. Properament, ambdues institucions signaran un conveni de col·laboració amb l'objectiu de promoure el desenvolupament de la recerca bàsica científica i tecnològica, i l'educació de grau i postgrau entre les dos universitats. A més a més, també se signarà un conveni específic entre l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) i el Col·legi d'Agricultura i Ciències Ambientals d'aquesta universitat nordamericana que preveu intercanvis de professorat i personal tècnic, d'investigadors i d'estudiants de postgrau, així com la possibilitat de dur a terme projectes de recerca conjunts. El Consell de Govern de la UdL ha donat avui el vist-i-plau a la signatura d'aquests convenis.

Els contactes amb la Universitat de Califòrnia (Campus de Davis) van començar el mes de febrer passat quan el rector, el director, i el sotsdirector d'ETSEA, Jaume Lloveras i Antonio Ramos, respectivament, van desplaçar-se fins al campus de Davis per intentar tancar acords en aquest sentit amb la institució, una de les més prestigioses del món en agroalimentació i veterinària, i impulsar, així, la docència i la recerca de la UdL en aquest camp.

. Professorat

D'altra banda, el Consell de Govern ha donat llum verda a un nou concurs públic de professorat que ofertarà un total de 38 places -13 a temps complert i 25 a temps parcial. Del total de les places, 6, corresponen a nous ensenyaments, 13, a baixes temporals i definitives, 5, són per al desdoblament de grups de les titulacions de Mestre i, 3, corresponen a la transformació de lectorats en agregats. A més, s'ha aprovat la revisió del Document de Política de Personal Acadèmic (DPPA) pel que fa a l'assignació d'hores de diverses activitats docents. S'ha decidit que les assignatures optatives de primer i segon cicle de les titulacions actuals que no arribin al mínim d'alumnes exigit per les normatives de la UdL no comptabilitzaran pel DPPA, però sí que ho faran a efectes del complement addicional per mèrits docents (complement docent autonòmic), sempre i quan tinguin un o més alumnes.

. Estudiantat

També s'ha aprovat la convocatòria d'ajuts de viatge per a l'estudiantat de la UdL dotada, per segon any consecutiu, amb 30.000 euros. Aquests ajuts estan destinats a subvencionar despeses de desplaçament i manutenció dels alumnes que participen en programes de mobilitat de la UdL, en convenis específics entre la Universitat de Lleida i altres universitats, així com en congressos duts a terme fora de Catalunya. En la passada edició, un total de 74 estudiants es van beneficiar d'aquests ajuts.

. Infrastructures i Serveis

El Consell de Govern ha donat llum verda al concurs per a la concessió de l'explotació de la nova cafeteria del campus de l'ETSEA, ubicada a l'edifici de serveis del campus que es preveu comenci a funcionar el setembre vinent. La durada màxima de la concessió, segons el plec de clàusules, és de 25 anys com a màxim, i el cànon mínim queda fixat en 700 euros mensuals. El concessionari haurà de separar des de l'origen cada tipus de residu i dipositar-lo en contenidors de recollida selectiva. A més, s'hauran de segregar els olis usats que es generin a la cuina, que mai es vessaran a la xarxa de clavegueram.


MÉS INFORMACIÓ


UC Davis. University of California