30 d'abril de 2009

Descarregar pdf

La UdL destinarà 7.000 euros en ajuts per a estudiants amb necessitats especials el curs vinent
 
. Enguany es posarà en marxa el registre electrònic que permetrà els ciutadans presentar sol·licituds de forma electrònica 
audio
Presetnació dels recursos per a discapacitats a la UdL [+] AMPLIAR IMATGE Presentació dels recursos disponibles a la UdL
per a persones amb discapacitat (28/01/09)
El Consell de Govern de la UdL ha donat llum verda a una nova convocatòria d'ajuts per a estudiantat amb necessitats especials per al proper curs acadèmic. Aquest sistema d'ajudes, que es convoquen des de fa tres anys, estan adreçades a l'estudiantat amb discapacitats dels centres propis de la Universitat de Lleida, amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats respecte la resta de l'alumnat. En total es destinaran 7.000 euros en suport psicopedagògic, interpretació de llenguatge de signes, adaptació d'examens i processos d'avaluació, suport tècnic i material personalitzat, així com altres ajudes específiques segons les circumstàncies que presenti cada cas. Actualment la UdL té matriculats en els seus centres, 28 alumnes que presenten discapacitats.
 
D'altra banda, i també pel que fa a l'estudiantat, s'ha aprovat una nova convocatòria del Programa de cessió de bicicletes amb la voluntat de continuar promovent el seu ús com a mitjà de mobilitat sostenible a la ciutat de Lleida. El proper curs s'amplia fins a 25, set més que aquest curs, el nombre de bicicletes que es posaran a disposició de l'alumnat de la UdL. A més de la bici, els estudiants rebran un casc, una armilla reflectant i un cadenat. La cessió, que no superarà els sis mesos, ofereix l'assegurança de responsabilitat civil. Els estudiants que obtinguin la bicicleta hauran de pagar una fiança de 99 euros que els serà retornada en finalitzar la cessió. El Consell de Govern també ha aprovat la convocatòria d'ajuts de viatge per a la realització d'activitats acadèmiques de l'estudiantat, l'import de la qual ascendeix enguany a 30.000 euros.
 
 
. DOCÈNCIA
 
També ha obtingut el vist-i-plau la normativa de matrícula per al curs 2009-2010 per a les titulacions de 1r i 2n cicle conduents a llicenciatura, enginyeries, diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectura tècnica i amb caràcter supletori, a les titulacions de 1r i 2n cicle conduents als títols de Grau i Màster en tot allò que no estigui regulat en la normativa acadèmica específica per als ensenyaments de Grau i Màster. En aquests casos, la matrícula de nou ingrés es farà, per als estudiants que hagin obtingut plaça en primera preferència, del 21 al 27 de juliol, mentre que entre el 3 i el 8 de setembre es podran matricular els estudiants de la segona assignació de la preinscripció. Quant als que hagin obtingut plaça en la convocatòria de setembre, la matrícula estarà oberta del 5 al 7 d'octubre.
 
Pel que fa a la normativa acadèmica dels estudis universitaris oficials de Graus i Màsters per al proper curs, la preinscripció, que es podrà fer de tot l'estudi màster o bé dels diferents mòduls que la integren, es formalitzarà directament a la Universitat de Lleida via web. Hi haurà tres terminis de preinscripció al març, al maig i al setembre -aquesta darrera en funció de les places vacants-. La matrícula podrà formalitzar-se del 10 al 17 de juliol, pel que fa al primer i segon termini de preinscripció, i del 21 al 25 de setembre, pel que fa al tercer. Tot i que alguns centres tenen terminis específics.
 
 
Enguany es posarà en marxa l'oficina de registre de certificats electrònics i es lliuraran 500 certificats digitals a professorat, personal d'administració i serveis i estudiantat
. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
 
D'altra banda, s'ha aprovat per unanimitat el Pla d'administració electrònica de la UdL, que defineix com s'impulsarà aquesta administració i els projectes que es duran a terme els propers tres anys. Aquest pla respon al treball que, des de fa un any, estan realitzant el conjunt de les universitats públiques catalanes per impulsar projectes en aquest sentit.

Quant a la UdL, els principals projectes que s'engegaran durant aquest any són la creació d'una oficina de registre dels certificats electrònics que funcionarà com a oficina delegada de la CATCERT (Entitat de Certificació de Catalunya); l'entrega de 500 certificats digitals a professorat, personal d'administració i serveis i estudiantat; l'aprovació de la normativa que permetrà la convocatòria electrònica i el desenvolupament de les sessions d'òrgans col.legiats i de representació, i la posada en marxa del registre electrònic, que ha de permetre els ciutadans poder presentar sol.licituds al registre d'entrada de la UdL de forma electrònica.


MÉS INFORMACIÓ