30 de novembre de 2011

Descarregar pdf
 

Nou pas per potenciar el treball del Consorci del Campus Iberus
 
. El Consell de Govern de la UdL n'aprova la modificació dels estatuts  
audio
Campus de Cappont de la Universitat de Lleida Campus de Cappont. Foto: UdL
baixcorva
El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui la modificació dels estatuts del Consorci Campus Iberus, que gestiona el campus d'excel·lència internacional de la Vall de l'Ebre en què participen la UdL, la Universitat de Saragossa, la Pública de Navarra i la de La Rioja. El vicerector de Política Científica i Tecnològica, Albert Sorribas, ho ha qualificat com un "pas crític per començar l'activitat de manera efectiva". I és que els estatuts del Consorci són un pas fonamental per aconseguir una gestió unificada i un increment d'eficiència en els procediments relatius al finançament del projecte. El text determina els fins de l'entitat, els règims orgànic, funcional i financer, la regulació dels seus òrgans de govern i la representació de cadascuna de les universitats.

Aquesta modificació dels estatuts compta amb el vistiplau del Consell Social de la UdL, que hi va donar conformitat en la seua sessió plenària del 18 de novembre, condicionada a l'informe favorable del Consell de Govern.

Dins l'àmbit de la docència, el Consell ha aprovat la proposta de programació de màsters oficials per al curs 2012-13, que haurà de ser ratificada per la Direcció General d'Universitats. El llistat inclou fins a cinc màsters nous, un d'ells Erasmus Mundus, i la modificació de sis més. Tots ells complementen l'oferta actual de postgraus de la UdL.

Les peticions plantegen les següents novetats:
 • Màster universitari en Mediterranean Forestry and Natural Resources, Erasmus Mundus conjunt amb la Universitat Tècnica de Lisboa, la Universitat de Valladolid, la Universitat Tècnica Karadeniz de Turquia, la Universitat de Pàdua (Itàlia) i la Universitat Catòlica de Portugal.
 • Màster universitari en Incendis Forestals. Ciència i gestió integral
 • Màster universitari en Identitat Europea Medieval
 • Màster universitari en Ciències Jurídiques i Funció Pública
 • Màster universitari en accés a l'advocacia

Mentre, les reformulacions afecten els següents postgraus:
 • Màster universitari en recerca multidisciplinar en salut (antic Màster en Ciències de l'Infermeria)
 • Màster universitari en recerca biotecnològica, agroalimentària i forestal (fusió del màster en producció agroalimentària i el màster en recerca en sistemes i productes forestals)
 • Màster universitari en gestió de sòls i aigües
 • Màster universitari en planificació integrada per al desenvolupament rural i la gestió ambiental
 • Màster universitari en millora genètica vegetal
 • Màster universitari en protecció integrada de cultius