30 de setembre de 2009

Descarregar pdf

El Màster de Secundària comença al novembre amb vuit especialitats
 
. Aquesta primera edició s'ofereixen 200 places 
audio
Classes a la UdL
El proper 9 de novembre començaran a la UdL les classes del Màster de Formació de Secundària Obligatòria, Batxiller i Formació Professional. Ahir la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya va donar llum verda a l'inici d'aquest màster a la Universitat de Lleida que oferirà finalment un total de vuit especialitats, amb 25 places cadascuna. Es tracta de: Física i Química; Geografia i Història; Llengua i literatura catalana i castellana; Matemàtiques; Psicologia i Psicologia (Orientació Educativa); Serveis Sociocomunitaris; Planificació Professional (FOL) i Educació Física.

La preinscripció es farà de forma centralitzada a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya els propers 21, 22 i 23 d'octubre. Aquesta Oficina assignarà les places el 30 d'octubre d'acord amb la nota d'accés, és a dir, a la nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació universitària que doni pas a les especialitats del màster.

Per accedir al mateix, s'ha de tenir un títol oficial de diplomatura, llicenciatura, enginyeria tècnica, enginyeria superior o arquitectura. Per a aquesta primera edició és necessari que la titulació sigui idònia amb l'especialitat del màster que es vulgui cursar. Des de l'oficina d'Orientació es farà pública la relació entre titulacions i especialitats del màster. El que no caldrà és l'acreditació del nivell B1 d'una tercera llengua per accedir al màster. Tot i així, sí que serà un requeriment per obtenir el títol de màster un cop finalitzada la formació.

 
La preinscripció es farà de forma centralitzada a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat els propers 21, 22 i 23 d'octubre
Aquest màster tindrà un mòdul de Pràcticum obligatori als centres de secundària del territori seleccionats com a centres de pràctiques pel Departament d'Educació. Els estudiants que estiguin treballant com a docents en centres concertats i públics en el moment de cursar el màster no podran fer el Pràcticum on treballin, per tant, se'ls adjudicarà un altre centre on dur a terme les pràctiques.

Adscrit a la Facultat de Ciències de l'Educació de la UdL, el Màster de Formació de Secundària Obligatòria, Batxiller i Formació Professional té 60 crèdits. Cada crèdit costa 18 euros. La matrícula podrà formalitzar-se el 2 i 3 de novembre.