5 de març de 2008

Descarregar pdf

La UdL coordina una xarxa internacional de recerca en educació intercultural bilingüe


Alumnes a una escola de Guatemala
Fidel Molina, professor de Sociologia de la UdL, és el coordinador de RINEIB, una xarxa internacional d'investigació en educació multicultural bilingüe creada recentment per afavorir l'intercanvi i la col·laboració en recerca i docència en l'àmbit de l'educació, i més concretament, en l'educació intercultural bilingüe i multilingüe. Aquesta xarxa, impulsada pel Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural, a partir d'una proposta del grup de recerca de la UdL d'Estudis sobre Societat Educació i Cultura, aplega psicòlegs, sociòlegs, educadors, pedagogs i atropòlegs d'universitats catalanes (UB, UdG i UdL), dels serveis territorials d'Educació de Lleida, així com de centres d'estudis superiors d'Alemanya, Itàlia, Argentina, Bolívia, Equador, Perú, Guatemala i Mèxic.

La xarxa pretén afavorir l'intercanvi i la col·laboració en recerca i docència en l'àmbit de l'educació, i més concretament, en l'educació intercultural bilingüe i multilingüe
L'objectiu principal de RINEIB és afavorir l'intercanvi, la col·laboració i la cooperació per a la realització d'investigacions i estudis socioculturals, bàsicament sobre aspectes educatius, processos de socialització, identitats i relacions culturals, amb una especial atenció a la educació bilingüe. Tot i que la xarxa té interès d'obrir-se a la resta del món, de moment les seues prioritats se centren en l'àmbit europeu i llatinoamericà. Segons explica el cooordinador de la xarxa, Fidel Molina, el primer projecte serà la realització d'un estudi on s'analitzi quina és la situació actual de l'educació intercultural bilingüe a l'Amèrica Llatina. A Amèrica Llatina es parlen diferents idiomes indígenes: quechúa, aymarà, mapucundú etc. i aquestes llengües comparteixen àrea d'influència amb el castellà, per tant el castellà representa el bilingüisme. L'estudi de RINEIB, on hi participaran una vintena d'investigadors europeus i americans, començarà en uns mesos i tindrà una durada de dos anys.

print enrera pujar