5 de març de 2009

Descarregar pdf
 
versió en català

La UdL és la segona universitat catalana en publicacions de qualitat en l'àrea biomèdica

. Després de la UPF, és la que publica un percentatge més elevat d'articles en les revistes de més prestigi internacional
La Universitat de Lleida ocupa el segon lloc a Catalunya pel que fa al percentatge de publicacions d'alt nivell en l'àmbit de la recerca biomèdica, segons es desprèn de les dades de l'estudi "Caracterització bibliomètrica de la producció científica a Catalunya: 1996-2006 (Informe AGAUR-PRBB)", publicat recentment. La UdL, se situa per damunt de les universitats catalanes més productives, com ara la UB i la UAB, i només es veu superada per la Pompeu Fabra.

Durant el període 2002/06, gairebé un 57% dels articles biomèdics publicats pels diferents grups de recerca de la Facultat de Medicina de la UdL -actualment integrats en l' Intitut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB Lleida)-, ho van ser en revistes científiques d'èlit, les anomenades del primer quartil pel seu factor d'impacte, com ara Science, Nature, Journal of Biological Chemistry, Physiological Review, Journal of Neuroscience, Journal of Clinical Oncology, Diabetes, entre d'altres. Aquest percentatge, que situa la UdL en el segon lloc de Catalunya, supera en 5 punts la mitjana del sector universitari català (51,93) i, en 10 (46,84), la de l'espanyol.

 Tot i la diferència en la mida de les diferents universitats, l'activitat de recerca a la UdL ha aconseguit situar-se, des del punt de vista de la qualitat, en la primera línia de les universitats catalanes
"Tot i la diferència en la mida de les diferents universitats, l'activitat de recerca a la UdL ha aconseguit situar-se, des del punt de vista de la qualitat, en la primera línia de les universitats catalanes. Si a més es té en compte la diferència en la inversió en aquest àmbit, històricament deficitària a la UdL respecte a altres universitats, la posició aconseguida és encara més meritòria", afirma Albert Sorribas, director del departament de Ciències Mèdiques Bàsiques.

Una altra dada important és el tercer lloc de la UdL quant al nombre de cites dels seus treballs, és a dir, la xifra d'investigadors d'arreu del món que esmenten algun dels articles publicats pel personal investigador de la Universitat de Lleida. Amb una mitjana de 6 cites per article, la UdL és la tercera universitat catalana més citada en biomedicina durant el perídode 2002/06, després de la Pompeu Fabra (12,37) i de la Universitat de Barcelona (7,02).

Pel que fa a la internacionalització dels seus grups de recerca, Sorribas explica que la UdL té un repte a assolir en aquesta qüestió, ja que només un 25% de les seues publicacions es fan en col·laboració amb grups estrangers. Malgrat això, puntualitza, "aquest fet fa encara més valuosos els resultats de qualitat assolits, ja que són fruit de la feina feta per grups propis, a diferència del que passa en altres universitats". El director del departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, conclou que si es millora aquest factor "la UdL podria situar-se en primer lloc en tots els índexs. En aquest sentit, l'IRBLleida ha de ser el motor que permeti aquest darrer salt endavant en la qualitat de la recerca biomèdica a Lleida".