Aprendre a pensar creativament amb eines web 2.0

És l'objectiu d'un projecte de recerca de la UdL on participen 4 instituts de Lleida

Descarregar pdf
Eines2-0-COnTIC-UdL
Alumnat de 1r d'ESO treballant en projecte a l'IES Montsuar de Lleida. FOTO: COnTIC-UdL

Al voltant de 150 alumnes de primer i segon d'ESO dels instituts de Seròs, La Serra de Mollerussa, Guindàvols i Manuel de Montsuar de Lleida, així com nou professores, participen en el projecte de recerca CreativeMind2.0 que lidera el grup Cognició & context i les tecnologies de la informació i la comunicació (COnTIC)de la Universitat de Lleida.

Ments creatives 2.0
pretén impulsar la creativitat i l'aprenentatge col·laboratiu entre l'estudiantat de Secundària a través de les eines web 2.0. Hi treballen conjuntament els investigadors de la UdL i professorat dels centres utilitzant aplicacions web 2.0 d'ús lliure de treball col·laboratiu sincrònic i de l'entorn google, com ara Cacoo (diagrames, mapes), Sketchboard (pissarra interactiva) o Trello (organitzador de tasques), per ajudar a pensar, compartir i comunicar les noves idees sorgides del treball de grup.

"Hem dissenyat un model pedagògic innovador que ensenya, mitjançant l'ús d'aquests recursos tecnològics, a resoldre reptes i problemes vinculats a situacions de la vida real dels alumnes de forma creativa", explica Manoli Pifarré, responsable de COnTIC. El model d'aprenentatge, que consta de quatre fases (obrir la ment; explorar i organitzar la informació; tancar el procés i comunicar), també s’aplica per aprendre continguts de les assignatures de ciències, matemàtiques, tecnologia, anglès i llengua castellana, afegeix.

Cada centre ha dissenyat un projecte de treball en funció de la seua planificació docent. Així, el l'Institut de Seròs, ha posat en marxa un programa per fomentar l'escriptura creativa que compta amb la col·laboració de l'escriptor pallarès, Pep Coll. Els textos que produeixen es difondran en codis QR que es penjaran per tot l'institut el dia de Sant Jordi.

L'INS Manuel de Montsuar treballa en un projecte, amb maqueta inclosa, sobre com embellir una paret del centre amb materials i temàtica que ajudin sensibilitzar en el respecte al medi ambient, des de les assignatures de ciències, tecnologia i anglès. Per la seua part, Guindàvols i La Serra de Mollerussa, n'estan duent a terme un de ciències sobre els microorganismes. Els alumnes actuen com a científics per poder donar respostes a preguntes com: Perquè utilitzem lleixiu als lavabos? o Perquè hi ha iogurts que hem de guardar a la nevera i altres no?.

CreativeMind2.0, que s'aplica des d'aquest curs en aquests centres, finalitzarà el curs vinent. Els seus responsables però, preveuen desenvolupar una col·laboració amb el Departament d'Ensenyament perquè en un futur es pugui dur a més instituts. Els resultats preliminars del projecte, finançat amb 21.000 euros pel Ministeri de Ciència i Innovació, mostren que els alumnes han perdut la por a crear i a expressar les seues idees, respecten les dels altres i entenen que una idea innovadora i creativa sorgeix del treball col·laboratiu. "Desitgen que arribin les hores de la setmana en què han de treballar els projectes", conclou Manoli Pifarre.