CRUE reclama una nova Llei Orgànica d'Universitats

Roberto Fernández llegeix el comunicat al Congrés reivindicant un gran pacte d'Estat

Descarregar pdf
CRUECongres
Roberto Fernández, durant la presentació / Foto: Comunicació CRUE

El president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i rector de la UdL, Roberto Fernández, ha comparegut avui al Congrés dels Diputats per a presentar un comunicat que reclama una nova Llei Orgànica d'Universitats. El text ha estat impulsat per CRUE Universitats Espanyoles i la Conferència de Consells Socials d'Universitats. El signen, a més, la Cambra de Comerç d'Espanya, CSI-F, CEOE, CEPYME, CREUP, FeSP-UGT i FE CC.OO.

Comunicat per una nova Llei Orgànica d'Universitats:

"La universitat espanyola és un dels nostres principals actius per garantir el continu progrés d'Espanya. En bona mesura, és la responsable del creixement econòmic, el desenvolupament social, la revitalització cultural, l'equilibri territorial, l'equitat i la cohesió social fonamentals per aconseguir una prosperitat constant, sostenible i respectuosa amb el medi ambient. La seua permanent utilitat respecte a la creació de talent humà, de nous coneixements científics i de capital tecnològic ha estat àmpliament demostrada en els últims quaranta anys, la qual cosa ha contribuït de manera decisiva a l'extraordinària transformació positiva que ha protagonitzat la societat espanyola.

No obstant això, és igualment cert que una institució de tal envergadura, complexitat i transcendència estratègica, necessita una gran capacitat d'innovació per, en un entorn de competència global subjecte a grans canvis, aconseguir el seu objectiu últim, que és fer front a les necessitats presents i futures de la societat espanyola, contribuint a aconseguir el seu benestar. És des d'aquesta perspectiva que considerem essencial un procés de reformes perquè la universitat es mantingui al capdavant dels canvis que la societat precisa i així poder fer front a la nova economia del coneixement i a una globalització que hem de gestionar amb intel·ligència i eficàcia si no volem convertir-nos en un país marginal en el concert internacional.

Això significa que, en un canvi històric de la magnitud del que s'està produint, que ja no cal qualificar com una època de canvis sinó com un canvi d'època, es precisa una nova regulació legal que permeti a la universitat afrontar amb èxit els desafiaments als quals contínuament ha d'enfrontar-se, que no són uns altres que els reptes que té davant si la pròpia societat espanyola. Per tot això, els sotasignats, volem manifestar davant l'opinió pública el següent:

1. Sol·licitem a totes les instàncies polítiques parlamentàries que posin a la universitat espanyola en el frontispici de la seua acció política. Són precisament elles, dipositàries de la sobirania popular, als qui cap la responsabilitat última d'elaborar un nou marc legal que permeti a les universitats millorar el seu funcionament. La universitat espanyola ha de convertir-se en un tema prioritari i estratègic de l'actuació política si volem assegurar el nostre futur individual i col·lectiu.

2. Per això, sol·licitem a totes les forces parlamentàries nacionals que dediquin els seus esforços a promoure i aprovar una nova Llei Orgànica d'Universitats. Tres són les principals raons en les quals se sustenta aquesta petició. La primera és que des de l'última reforma parcial de 2007 s'han produït al món canvis molt profunds en tots els ordres de la vida econòmica, social i cultural, mudances que obliguen a una urgent revisió del nostre ordenament universitari. La segona raó és que hem d'organitzar millor les relacions entre la universitat, els poders polítics i els agents socials i econòmics, per d'aquesta manera aconseguir més capacitat de transformació de la realitat i una major reputació institucional que augmenti la potencialitat internacional de les nostres universitats. I la tercera raó és que hem d'aprofundir en una veritable i efectiva autonomia universitària que, amb un adequat finançament i la deguda rendició de comptes davant la societat, possibiliti una major flexibilitat d'actuació a les universitats en les seues maneres de govern, la seua organització interna i les seues polítiques acadèmiques i de personal. Els docents, investigadors i personal d'administració i serveis són un actiu fonamental que precisa dels recursos idonis per continuar realitzant el seu treball amb la seva actual qualitat contrastada i reconeguda.

3. Finalment, desitgem que aquesta llei sigui elaborada i aprovada a través d'un ampli consens parlamentari, que doni lloc a un gran Pacte d'Estat en el qual participin les diverses forces polítiques i en el qual se sol·liciti la col·laboració activa de totes aquelles institucions, organitzacions sindicals i col·lectius socials que puguin aportar les seves experiències i les seves idees per seguir construint una universitat al servei de la ciutadania i que contribueixi a enfortir el desenvolupament econòmic i social del nostre país i la seva major influència en l'esfera internacional.

Finalment, els qui subscrivim aquesta declaració volem manifestar el nostre més profund convenciment que el futur d'Espanya passa també per donar-li un òptim futur a la nostra Universitat."