Comunicat a la comunitat universitària

L'equip de govern, d'acord a iniciar un procés de mediació

Descarregar pdf
Rectorat
Edifici del Rectorat

"El consell de direcció de la Universitat de Lleida, arran de la darrera proposta dels estudiants que ocupen diversos espais de l’edifici del Rectorat – Facultat de Lletres, en la qual es planteja un procés de mediació i es proposa els noms de dos mediadors, considera que:

1. Tal i com hem reiterat públicament i s’ha dit avui en el Consell de Govern, estem d’acord en iniciar aquest procés de mediació amb la voluntat de cercar una solució dialogada.

2. Tot procés de mediació implica que els mediadors siguin proposats per ambdues parts. En aquest sentit, acceptem la proposta dels estudiants del professor Manuel López, i proposem com a segon mediador al també professor Estanislau Fons.

3. Si les dues parts estan d’acord en els mediadors, cal deixar un temps raonable per a què aquests iniciïn el procés de mediació i cerquin, amb les dues parts, punts de potencial acord.

4. A partir d’aquest moment es podrà dur a terme una reunió entre els representants dels estudiants ocupants i el rector i membres de l’equip rectoral per tal de debatre la proposta dels mediadors i arribar a un acord."

 

Text: Consell de Direcció de la UdL