Delfí Robinat, nou president del Consell Social de la UdL

El nou president aposta per la internacionalització i la transferència de coneixement a la seva presa de possessió en el càrrec

Carregant el reproductor...

Iniciar la recerca de noves línies de finançament no ordinàries per als projectes de la universitat, ampliar les aliances internacionals amb d'altres universitats i posar en marxa uns premis del Consell Social en els àmbits de l'excel·lència de les pràctiques docents i de la transferència del coneixement a la societat són els tres reptes que s'ha fixat Delfí Robinat, nou president del Consell Social de la Universitat de Lleida.