Educació Psicologia i Treball Social mesura les fortaleses dels estudiants

És un projecte de la Càtedra d'Innovació Social iniciat en aquest centre

Descarregar pdf
fortaleses gran
L'enquesta mesurarà la competència de treballar en equip. FOTO: UdL

Els estudiantats que enguany es matriculin a primer de qualsevol dels graus de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) tenen la possibilitat de participar en un estudi que els descobrirà quins són els seus punts forts, el seu nivell de benestar psicològic i personal, la seua intel·ligència emocional i les seues capacitats per treballar equip.

És tracta del projecte Descobrint les teues fortaleses, de la Càtedra d'Innovació Social de la Universitat de Lleida, que pretén ajudar l'alumnat d'aquest centre al seu procés d'autoconeixement d'una banda, i de l'altra, orientar-lo durant el seu període formatiu.

Aprofitant el moment de la matrícula, se'ls oferirà omplir un formulari estructurat en sis blocs amb prop de 400 preguntes que provenen de diferents models de qüestionaris validats internacionalment en Psicologia positiva com ara el RYFF, el TMMS-24, el WIA-15 o el DIENER.

Les preguntes permetran als investigadors i investigadores de la UdL mesurar el benestar psicològic dels estudiants (subjectiu i de l'entorn), la intel·ligència emocional (nivells d'atenció, claredat i regulació emocional), les fortaleses del seu caràcter (bondat, vitalitat, creativitat, honestedat, humor, etc), el nivell d'afectivitat, i les competències de treball en equip en el moment d'entrar a la Universitat.

Un cop avaluat el qüestionari, els investigadors de la Càtedra oferiran als participants en l'estudi una sessió d'assessoria personalitzada, on es facilitarà a cada estudiant, un informe dels resultats que hagi obtingut. Els informes, que es preveu estiguin enllestits al setembre, inclouen el perfil de fortaleses i els nivells de satisfacció, treball en equip, i intel·ligència emocional de cadascun dels alumnes.

Explica Carles Alsinet, director de la Càtedra d'Innovació Social, que els estudiants que ho desitgin podran continuar participant en aquest estudi no només al llarg del curs, sinó també mentre duri el grau. Es per això, que els que així ho decideixin tindran un altre informe quan acabi el curs, i un informe anual la resta de cursos, ja que se'ls farà un seguiment longitudinal. A més, els experts de la UdL programaran tallers i activitats durant el curs per reforçar les fortaleses de l'estudiantat.

Descobrint les teues fortaleses, afegeix Alsinet, és un projecte que "hem iniciat a la nostra facultat però que l'any vinent l'oferirem a altres centres de la UdL".