El Campus Iberus posa en marxa les subcomissions de treball

Descarregar pdf
IBERUS_logo_mitja
Logo del Campus Iberus

El passat dijous 9 de gener es van celebrar les primeres reunions de les subcomissions de Treball de Campus Iberus, posades en marxa per abordar els objectius emmarcats en el seu Pla Estratègic. Aquestes subcomissions, compostes per representants de les quatre Universitats de Campus Iberus, pertanyen a algun dels següents àmbits d'activitat: Ordenació Acadèmica, Estudiants i Ocupació, Recerca i Transferència, Infraestructures, Relacions Internacionals, i Projecció Social i Cultural.

En l'àmbit d'Estudiants i Ocupació, la Universitat de la Rioja va acollir la reunió de la Subcomissió de Permanència. L'objectiu és l'elaboració d'una proposta per a la creació d'un espai universitari comú per a totes les universitats de Campus Iberus, en relació amb el criteri de permanència per a estudiants de grau.

En l’àmbit de Recerca i Transferència, la Universitat de Saragossa va acollir la reunió de la Subcomissió de Xarxes, Plans i Acords amb socis estratègics i els objectius són: la definició de plans d'acció en investigació / innovació en les àrees d'Energia Sostenible, Tecnologies per a la Salut i Conservació del Patrimoni Cultura , la posada en pràctica dels acords amb els socis estratègics del Campus Iberus per a la definició i cofinançament de projectes ambiciosos R+D+I en les àrees d'especialització del Campus, i la identificació de xarxes / universitats de prestigi amb què establir acords de col·laboració en les àrees d'especialització del Campus Iberus.

També en l'àmbit de Recerca i Transferència, el divendres 10 de gener es va reunir, a la Universitat Pública de Navarra, la Subcomissió d'Innovació i Emprenedoria, que té com a objectius: la definició d'un model per a la coordinació de Centres Mixtes d'Investigació amb empreses i la definició del Centre d'Innovació i Emprenedoria de Campus Iberus.

El propassat, 13 de gener, en l'àmbit de Projecció Social i Cultural, es va reunir a Saragossa la Subcomissió de Programació Cultural, que treballarà per aglutinar els esforços de les quatre universitats realitzant una planificació conjunta d'activitats culturals. Al llarg de les properes setmanes, tindran lloc noves reunions d'altres de les subcomissions de treball de Campus Iberus.

Text: Óscar López, director executiu del Campus Iberus