El grup d'investigació GREiA, en sis nous projectes europeus i dos estatals

En total aquestes recerques han estat finançades amb prop de 2 milions d'euros

Descarregar pdf
Cabeza-GREia
Luisa F. Cabeza, al laboratori del GREiA. FOTO: GREiA-UdL
El Grup de Recerca en Energia i Intel·ligència Artificial (GREiA) de la Universitat de Lleida (UdL), liderat per la catedràtica laboral, Luisa F. Cabeza, participa en sis nous projectes d'àmbit europeu i dos estatals, adjudicats al 2022 en diferents convocatòries de la Unió Europea (UE) i el Ministeri de Ciència i Innovació. En total, la UdL rebrà per a desenvolupar aquestes investigacions prop de 2 milions d'euros (1.853.254,7), "la qual cosa assegura que el GREiA pugui continuar amb la seua recerca durant els propers anys", afirma Cabeza.
 
Pel que fa als sis projectes europeus on participa el GREiA, la major part han estat finançats en el marc programa de recerca i innovació de la Unió Europea fins al 2027: Horitzó Europa, i suposen un ajut global per a la UdL de 1.444.804,7 euros.
 
Es tracta de: Advanced HYBRID solar plant with PCM storage solutions in sCO2 cycles, coordinat per la Universitat de Sevilla, que estudiarà un sistema innovador avançat d'emmagatzematge d'energia tèrmica d'alta densitat i alta temperatura en plantes termosolars; Molten salt regeneration for carbon capture and utilization, que pretén reduir la quantitat de CO2 que s'allibera a la indústria mitjançant captura i utilització en la producció de materials sostenibles per a la fabricació de bateries/supercondensadors i que coordina UP Catalyst; Thermal energy storage solutions to optimally manage buildingS and unlock their grid balancing and flexibility potential, liderat per VEOLIA Servicios Lecam S.A.U, per a desenvolupar sistemes d'emmagatzematge d'energia tèrmica de fàcil integració en edificis; Implementation of circular dconomy in the built environment, per establir una xarxa multidisciplinària d'institucions interessades en la implementació de l'economia circular enl'edificació i que coordina la Universitat del Minho (Portugal); Biomimicry and carbon adsorbent eco-materials for a climate-neutral economy, que té com a objectiu proporcionar solucions innovadores per reciclar i valoritzar bioresidus (biomassa) i residus industrials en nous materials d’enginyeria ecològica, coordinat per la Universitat portuguesa de Beira Interior; i Smart integration of waste and renewable energy for sustainable heat upgrade in the industry, liderat per la UNED, que desenvoluparà, validarà i integrarà tres noves tecnologies (bomba de calor d'alta temperatura, sistemes d'emmagatzematge d'energia tèrmica amb materials de canvi de fase bio-inspirats i un nou sistema de control) per garantir un lliurament de calor fiable, flexible i personalitzable a la industria.
 
D'altra banda, en l'àmbit estatal, el GREiA ha obtingut un finançament total de 405.450 euros en les convocatòries de projectes de Generació de Coneixement (Pla Nacional) i de Transició Ecològica i Transició Digital. Es tracta,respectivament, d'Estrategias de descarbonización que integran el almacenamiento de energía tèrmica, coordinat per la UdL i on participen també les universitats de Barcelona i Rovira i Virgili, i Diseño biomimético impulsado por inteligencia artificial de un depósito de almacenamiento de energía térmica para un intercambio de calor óptimo, un projecte de la UdL per dissenyar, construir i provar nous tancs d'emmagatzematge d'energia tèrmica, tot utilitzant inspiració biomimètica i intel·ligència artificial.