El pressupost de la UdL per al 2024 creix prop d'un 3,4%

Minut de silenci al Consell de Govern pels estudiants morts ahir en un accident

Descarregar pdf
cgovernD
Minut de silenci al Consell de govern. FOTO: UdL
El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha iniciat aquest matí la seua sessió amb un minut de silenci pels dos estudiants de l'INEFC Lleida (centre adscrit a la UdL) morts ahir en un accident de circulació. L'ens ha aprovat avui la proposta de pressupost de la institució per al 2024, que puja fins els 109.903.300,15 euros, el que suposa un augment de 3,6 milions (3,39%) respecte a l'any anterior. Els comptes comencen a reflectir l'adaptació de la UdL a la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU), que va entrar en vigor el passat març; segons destaca el gerent, Ramon Saladrigues. Per a l'aprovació definitiva cal el vistiplau del Consell Social, que es reunirà aquest divendres, 15 de desembre.

Pel que fa a ingressos, la Universitat de Lleida preveu un increment dels propis per la previsió d'un augment dels crèdits matriculats, segons ha informat el gerent. Respecte als traspassos econòmics que la UdL rep de les administracions públiques, augmenten les transferències corrents de la Generalitat de Catalunya per a la cobertura de les despeses de funcionament ordinari. Mentre, les transferències de capital de l'Estat disminueixen, "a conseqüència de la retirada dels primers Fons Next Generation de la Unió Europea rebuts durant el 2022 i 2023", explica Saladrigues. 

El pressupost de 2024 manté la previsió de captació de fons competitius en recerca. També espera que els ingressos per transferències de capital de la Generalitat de Catalunya creixin "degut a la millora en el Pla d'Inversions Universitàries, el que permetrà seguir impulsant les inversions a la UdL i consolidar i augmentar els increments que ja es van incorporar al pressupost de 2023, trencant així amb mitja dècada d'inversions contingudes per les limitacions pressupostàries", destaca el gerent.

Pel que fa a les despeses, Ramon Saladrigues subratlla els creixements de les partides de personal (8,9%), els ajuts i beques concedits (17,6%) i les inversions reals (14,2%). El gerent de la UdL ha argumentat que les despeses que més augmenten en valor absolut són les relacionades amb la plantilla, "fonamentalment perquè el pressupost de 2024 contempla la transició cap a la universitat dels propers anys", amb més professorat permanent que anirà substituint a l'associat a temps parcial, i perquè incorpora també l'adaptació del Personal Tècnic de Gestió, Administració i Serveis (PTGAS) a les noves funcions que requereix la LOSU.

Les despeses en nòmines pugen també pel creixement del nombre d'efectius per a nous grups docents, els increments salarials, l'augment de les cotitzacions a la Seguretat Social i la millora de productivitat del personal. Contràriament, el pressupost presenta una forta contracció de les despeses d'energia respecte a les dels comptes de l'any anterior, molt afectats per l'increment de preus d'ara fa un any.
 
Tant el gerent com el rector, Jaume Puy, han remarcat que, en els propers exercicis, el creixement de la massa salarial haurà de ser encara superior si les universitats han d'aplicar els canvis profunds que reclama la LOSU. "Aquesta adaptació només serà possible si el govern de l'Estat i el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat augmenten el finançament del sistema universitari en els propers anys", destaquen. Per aquest motiu, consideren que caldrà adaptar la transició de la UdL a les disponibilitats pressupostàries futures.
 
La distribució per capítols dels ingressos i de les despeses és la següent:

 

(Imports en milers d'euros)

 

INGRESSOS

2023

2024

Variació 2024/2023

Capítols

Capítol 3

Taxes, preus públics i altres ingressos

20.230

22.027

8,88%

20,04%

Capítol 4

Transferències corrents

74.802

76.794

2,66%

69,87%

Capítol 5

Ingressos patrimonials

152

643

323,03%

0,59%

Capítol 7

Transferències de capital

11.010

10.334

-6,14%

9,40%

Capítol 9

Passius financers

105

106

0,95%

0,10%

 

TOTAL

106.299

109.903

3,39%

100%

         

 

 

DESPESES

2023

2024

Variació 2024/2023

 % capítols

Capítol 1

Despeses de personal

75.645

79.884

5,60%

72,69%

Capítol 2

Despeses de béns i serveis

18.859

16.564

-12,17%

15,07%

Capítol 3

Despeses financeres

52

47

-9,62%

0,04%

Capítol 4

Transferències corrents

3.773

4.437

17,60%

4,04%

Capítol 6

Inversions reals

7.762

8.864

14,20%

8,07%

Capítol 9

Passius financers

208

107

-48,56%

0,10%

 

TOTAL

106.299

109.903

3,39%

100%