El pressupost de la UdL per al 2019 creix un 10,5% i frega els 94 milions

El Consell de govern aprova celebrar les eleccions a rector o rectora el 7 de maig

Descarregar pdf

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui la proposta de pressupost de la institució per al 2019. Els comptes ascendeixen a 93.756.039,78 euros, el que suposa un increment del 10,47% respecte a l'actual exercici. Aquesta pujada respon a tres motius, segons el gerent Josep Maria Sentís: la integració del campus d'Igualada, l'increment de les retribucions del personal i l'augment dels ingressos previstos en convenis de transferència de coneixement i projectes de recerca. El pressupost se sotmetrà a l'aprovació definitiva del Consell Social aquest dijous, 20 de desembre.

Pel que fa a ingressos, segons ha informat el gerent, els comptes de la UdL preveuen un important increment de l'aportació del finançament de la Generalitat pel Consorci de l'Escola Tècnica d'Igualada i l'increment de les retribucions del personal, que també fa augmentar les despeses. En aquest capítol, segons Sentís, també destaca un augment de la despesa corrent per la incorporació del nou campus a l'Anoia i la posada en marxa de l'edifici de quiròfans docents a Torrelameu, així com la major aportació a centres i departaments.

Per programes pressupostaris, la major pujada és a recerca i transferència de coneixement (25,47%), "ja que els ingressos per convenis de transferència de coneixement i per projectes de recerca s'han incrementat un 50% el 2018 i es preveu que es mantingui pel 2019", destaca el gerent. Segueixen personal (9,58%) i Comunitat universitària i polítiques transversals (7,12%), "per l'increment de les beques no compensades de les administracions públiques". Docència, aprenentatge i ocupabilitat puja un 4,5% "degut als majors ingressos en formació contínua i en la distribució als màsters oficials, fruit de la nova normativa aprovada", segons Sentís. Finalment, Relació amb el territori i internacionalització incrementa un 3,7%, "degut a la captació de fons europeus per projectes de cooperació Tempus".

La distribució per capítols és la següent:

 

INGRESSOS 2018 2019 % variació
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 26.085.942,78 27.479.406,17
5,34%
Capítol 4 Transferències corrents 53.621.280,68 58.367.812,13 8,85%
Capítol 5 Ingressos patrimonials 131.170,00

 

122.550,00
-6,57%

Ingressos corrents 79.838.393,46 85.969.768,30
7,68%
Capítol 7 Transferències de capital 3.817.844,11 7.368.771,48
93,01%
Capítol 9 Passius financers 1.214.960,00 417.500,00
-65,64%

Ingressos capital 5.032.804,11 7.786.271,48 
54,71%

TOTAL 84.871.197,57 93.756.039,78  10,47%


DESPESES 2018 2019 % variació
Capítol 1 Despeses de personal 58.207.108,25 63.895.371,03
9,77%
Capítol 2 Despeses de béns i serveis 14.376.964,64 15.623.179,24
8,67%
Capítol 3 Despeses financeres 84.407,74 74.254,94
-12,03%
Capítol 4 Transferències corrents 6.324.005,31 6.712.365,76
6,14%

Despesa corrent 78.992.485,94 86.305.170,97
9,26
Capítol 6 Inversions reals 4.835.605,75 6.380.945,09 31,96%
Capítol 9 Passius financers 1.043.105,88 1.069.923,72 2,57%

Despesa capital 5.878.711,63 7.450.868,81
26,74%

TOTAL 84.871.197,57 93.756.039,78 10,47%


Al marge dels temes econòmics, el consell de govern ha aprovat el calendari electoral per a l'elecció del proper rector o rectora de la Universitat de Lleida. Les candidatures es poden presentar fins el dia 3 d'abril de 2019 i la proclamació definitiva de les mateixes tindrà lloc el dia 11 del mateix mes. Els comicis se celebraran el 7 de maig i, si calgués una segona volta, es faria el 23 d'aquell mes. Aquesta opció només s'activa quan hi ha més d'una candidatura i cap d'elles aconsegueix més de la meitat dels vots en la primera volta. La proclamació definitiva dels resultats serà el 14 de maig per a la primera volta i el 30 de maig, en cas que fos necessària una segona.

D'altra banda, s'ha donat llum verda a la creació d'un nou servei cientificotècnic a la UdL, la Unitat Quirúrgica Torrelameu, amb els objectius de donar un suport a la docència teòrica-pràctica del doble grau de Veterinària i Ciència i Salut Animal, la recerca clínica-sanitària, així com aconseguir "esdevenir un Hospital de veterinària de referència que permeti col·laborar amb la tasca de les tasques les clíniques veterinàries del nostre àmbit i territori"; explica el seu responsable científic, el professor de la UdL, Joaquim Balcells.

Aquesta col·laboració se centraria en dos nivells, afegeix. D'una banda, activitats relacionades amb la clínica assistencial i quirúrgica i, de l'altra, un servei de diagnòstic assistencial que "completi però que no competeixi amb equipaments veterinaris amb els quals col·laborem i que, en alguns casos, ja són unitats docents col·laboradores de la UdL". Així, els serveis que s'ofereixen són: anestesiologia, cirurgia i hospitalització per animals de companyia i de renta, medicina interna, diagnòstic per imatge i una unitat quirúrgica mòbil.

Quant a infraestructures, el consell de govern ha aprovat la contractació de la segona i última fase per construir l'edifici Polivalent 2 al campus de Cappont. Les obres, que sortiran a concurs, està previst que incloguin en la coberta de l'edifici una instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum. El pressupost estimat, que es concretarà en les ofertes que es presentin, frega els 3 milions i mig d'euros. El termini d'execució previst és de 14 mesos des de l'acta de replanteig.