El rector reclama més mitjans als Governs per complir amb la LOSU

El Claustre aprova el seu informe per 118 vots a favor, 15 en contra i 19 en blanc

Descarregar pdf
claustre23D
Un moment de la votació de l'informe del rector. FOTO: UdL
El rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy, ha reclamat avui al Govern de l'Estat i al de la Generalitat que posi els recursos necessaris per poder complir amb la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) en la presentació al Claustre del seu informe anual de gestió, que ha estat aprovat per 118 vots a favor, 15 en contra i 19 en blanc en votació secreta. "Aquests requeriments ens obliguen, a nosaltres, a la Generalitat i a l'Estat a mobilitzar nous recursos organitzatius i econòmics, que esperem que creixin", ha afirmat.
 
Puy ha recordat que l'aturada del govern de l'Estat posterior a les eleccions del 23 de juliol passat "no ens ha permès encara esbrinar si hi haurà disponibilitat de finançament" per a la contractació dels 79 professors lectors nous que la UdL ha calculat que són necessaris per complir amb la LOSU, o que els 5 milions d'euros que el Pla de Xoc de la Generalitat dedica a la contractació de personal no docent per a unitats que fixa la llei (igualtat, diversitats, defensoria i inspecció de serveis) "no tenen assegurada la continuïtat".
 
L'adaptació als canvis legislatius derivats de l'aprovació de la Llei i dels decrets que la despleguen sobretot pel que fa a l'estructura departamental, la dedicació i la contractació de professorat, les pràctiques externes de l'estudiantat, així com el Pla de xoc de la Generalitat, han centrat el discurs del rector. 
 
D'altra banda, però, Puy ha agraït els avenços en finançament per part dels dos governs amb la UdL. Ha destacat l'aportació de 7 milions d'euros en els pressupostos generals de l'Estat que serviran per reduir la càrrega financera de la Universitat en el deute del Parc Agrobiotech, així com la moratòria de 25 anys per retornar-lo. També que "la demanda històrica sobre el finançament públic d'Agrotecnio hagi començat a ser atesa" pel Govern català, amb 600.000 euros d'aportació actual. "És un primer pas, però caldrà seguir negociant per tal que la recerca rebi de l'ordre del 6% dels recursos que hi destina la Generalitat, d'acord amb el pes demogràfic i econòmic que representem en el sistema universitari català".
 
El rector també ha destacat el compromís de la Diputació de Lleida de finançar amb 4 milions d'euros la remodelació d'una granja de vaques del Departament d’Educació ubicada a Mollerussa perquè pugui compartir-se amb l'estudiantat de Veterinària i grups de recerca de la UdL, així com la col·laboració de la Diputació de Barcelona, la conselleria d'Universitats i Recerca i l'Ajuntament d'Igualada en el nou edifici de Ciències de la Salut a capital de l'Anoia, que previsiblement s'inaugurarà al febrer. També ha anunciat que s'està negociant la construcció d'un nou edifici a Lleida, per acollir estudiantat de Medicina i Infermeria, en uns terrenys propietat de l'Ajuntament. Així mateix, en breu s'iniciaran els treballs per a la millora de la climatització i l'estalvi energètic al Rectorat, mercès a una subvenció d'1,8 milions d'euros de l'Estat.
 
Finalment Puy ha reiterat, tal com ja va anunciar durant la seua campanya electoral, que no esgotarà el temps de mandat que preveu la LOSU, sinó que convocarà eleccions un cop conclòs el procés de renovació dels Estatus de la institució per adaptar-los, precisament, a aquesta llei. El rector, que ha explicat que la redacció del primer esborrany ja està pràcticament enllestida, preveu que puguin ser aprovats pel Claustre l'any vinent.
 
Les intervencions dels membres del Claustre han tingut a veure amb els criteris i procediments en les places de professorat, la falta de consens amb la gerència en algunes negociacions del PTGAS, la possibilitat de regular l'ús dels mòbils per part de l'alumnat durant les classes, la nomenclatura del campus ubicat a Cappont, la necessitat d'agilitar les votacions al Claustre, i les massacres de civils a Palestina perpetrades per Israel.
 
A banda del balanç del rector, el síndic de greuges de la UdL, Jesús Gutiérrez, ha presentat l'informe de la sindicatura corresponent al 2022. Durant aquell any, van tramitar 20 queixes, sis menys que l'any anterior. La reducció es deu, en part, a dos de les noves línies de treball: tractar de manera general les qüestions que no tenen un marcat caràcter individual i fer servir les consultes (formals o informals) com a instrument per evitar conflictes o queixes posteriors, ha explicat el síndic. "Aquesta és una part de l’actuació no formal de la Sindicatura (els "bons oficis" a què fa referència la LOSU) que no es reflecteix en xifres, però que contribueix a la millora de la convivència i a un funcionament més àgil de la institució", ha afegit.

Del total de queixes, 13 han estat plantejades per l'alumnat; 4, per Personal Docent i Investigador (PDI); i 3, per Personal Tècnic de Gestió, Administració i Serveis (PTGAS). D'aquestes, 16 han estat arxivades o desestimades, tot i que també han generat suggeriments per part del síndic. De les quatre que s'han estimat, tres han donat la raó a les persones demandants i l'altra s'ha elevat a la Sindicatura de greuges de Catalunya. Entre els motius de les queixes, les principals han estat la matrícula i les preinscripcions (6), seguits de la docència (3) i el pla d'estabilització del PTGAS (3).

"És normal que la major part de les queixes siguin plantejades per l’estudiantat, ja que el PDI i el PTGAS tenen altres instruments per resoldre els seus conflictes", ha explicat Gutiérrez, que també ha destacat que "la línia d’actuació de plantejar suggeriments ha estat positiva, ja que en alguns casos, ha propiciat millores constatables". El síndic insisteix que la mediació continua sent "l'assignatura pendent" i recorda que a partir d'ara "tenim el repte de coordinar les nostres actuacions amb la nova Comissió de Convivència i amb els òrgans i la resta d’unitats que la LOSU obliga a posar en marxa".
 
Durant el Claustre també s'han escollit els representants del PDi i PTGAS al Consell de Govern i els membres de la Comissió de convivència.