Els beneficis de les pràctiques de l'alumnat d'Educació Infantil i Primària

Una recerca de la UdL i la UAB proposa incrementar la vinculació amb la resta d'assignatures

Descarregar pdf
EducacioInfantilPrimariaUdL2016
Foto: EDO-UdL

Les pràctiques curriculars de l'estudiantat del Grau d'Infantil i Primària generen un impacte en el seu desenvolupament professional i personal, però també en les institucions que hi estan implicades: escoles i facultats d'educació. Així es desprèn d'una recerca realitzada per la Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A partir d'aquí, els investigadors del grup EDO-UdL proposen mesures de planificació per a treure el màxim rendiment a aquestes actuacions.

Els resultats apunten que cal seguir treballant per a què les pràctiques generin un major impacte, afavorint la millora general del funcionament de les escoles. Entre les propostes formulades pels investigadors de la UdL i la UAB destaquen: incrementar la vinculació del Pràcticum amb la resta d'assignatures que conformen el pla d'estudis, fomentar els processos de pràctica reflexiva, afavorir que els estudiants es vinculin en projectes d'escola, millorar la comunicació escola-facultat, o afavorir la realització de projectes de recerca i innovació en els que participin tant mestres d'escola com professors universitaris.

El projecte Avaluació dels efectes i impacte de les pràctiques curriculars en la formació del professorat i en els centres de formació, realitzat per l'equip de desenvolupament organitzacional (EDO) i finançat en el marc del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (ARMIF 2014), ha analitzat l'impacte que les pràctiques curriculars a partir de 1.093 qüestionaris a estudiants, tutors de facultat i tutors d'escola, 16 estudis de cas en centres formadors, les anàlisis documental de 28 memòries de pràctiques i 2 grups de discussió amb responsables institucionals.
 
Els resultats de la recerca evidencien que les pràctiques curriculars generen un impacte positiu en el desenvolupament professional i personal de l'estudiantat, ja que els permet desenvolupar les competències professionals, adquirir nous aprenentatges, conèixer la realitat de les escoles i aprendre l'ofici de mestre a través del modelatge, l'observació i la intervenció en la pràctica.
 
La implicació en el Pràcticum permet als tutors de facultat actualitzar-se professionalment, fet que impacta indirectament en la millora de la qualitat de la formació universitària, en afavorir la major contextualització dels conceptes teòrics. Per la seua banda, els tutors d'escola han de compartir la seua tasca amb els estudiants, fent-los reflexionar sobre el que fan a l'aula, aspecte que incideix de manera important en el seu creixement i actualització professional.
 
En el cas de les institucions involucrades, els investigadors observen diversos graus d'impacte. Quant a les escoles, és major a nivell d'aula que de centre, atès que les activitats que desenvolupa l'estudiantat se centren en les classes. Pel que fa a les facultats d'educació, l'impacte és encara més limitat, vehiculant-se principalment i indirectament a través del desenvolupament professional del professorat-tutor. Finalment, s'observa que el Pràcticum genera poques sinergies entre escoles i facultats, posant en relleu que s'aprofiten poc les oportunitats que ofereix per a desenvolupar projectes compartits.