Els rectors acorden retardar els graus de 3 anys fins el curs 2017-2018

Descarregar pdf

COMUNICAT DE LA CRUE:

"En relació amb l'aprovació el dia 30 de gener de 2015, pel Consell de Ministres, del Reial decret pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), reunida en Assemblea General el 2 de febrer de 2015, després d'un ampli debat acorda:

1.- Reafirmar-se en la necessitat d'una moratòria que en el seu moment va demanar respecte a l'aplicació d'aquest Reial decret.

2.- Sol·licitar a totes les universitats i comunitats autònomes que no es comenci la tramitació de propostes a l'empara d'aquesta disposició fins a setembre de 2016. L'objectiu principal és poder aplicar aquesta normativa d'una forma prudent, evitant la confusió de la societat en el seu conjunt i preservant d'aquesta manera la cohesió del sistema universitari espanyol.

3.- Manifestar que, podent considerar-se el canvi en l'estructura d'alguns dels estudis universitaris, és prioritari culminar primer l'avaluació de les titulacions actualment vigents. De la mateixa manera, considerem precís dur a terme una profunda reflexió sobre el futur de la universitat espanyola també referent al model de finançament, abans d'engegar un canvi que si es fes amb precipitació tindria greus conseqüències per a tot el sistema universitari.

4.- Declarar que la major preocupació de la CRUE és la defensa de la qualitat de l'oferta acadèmica de les nostres universitats, garantint a més una veritable igualtat d'oportunitats per als seus estudiants. Així mateix, considerem necessari que la societat compti amb la suficient informació sobre la nova oferta curricular de graus i màsters oficials que pugui derivar-se d'aquesta disposició, amb l'objectiu d'assegurar la millor formació i ocupabilitat dels nostres titulats."