Estudien els factors psicològics i genètics en malalties cardiovasculars

Descarregar pdf
IRBconveniUdL2014
El Dr. Aluja, amb Xavier Matías-Guiu i els representants de la Mútua / Foto: IRBLLeida

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB Lleida) i el Servei de prevenció de riscos laborals de MC Prevenció, delegació de Lleida, han signat un acord de col·laboració per estudiar en persones sanes la prevalença de factors psicològics, psicopatològics, bioquímics i genètics en les malalties cardiovasculars. Aquest projecte complementarà un estudi iniciat l’any 2013 amb pacients del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV).

El nou projecte involucrarà un equip multidisciplinari de professionals: psicòlegs i genetistes investigadors IRBLleida del grup de Neurocognició, psicobiologia de la personalitat i genètica de la conducta d’IRBLleida, coordinat per Anton Aluja, catedràtic de Psicopatologia de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida (UdL), metges especialistes del Servei de Cardiologia de l’HUAV, coordinats per Fernando Worner, Cap del Servei de Cardiologia i també, a partir d’aquest any, professionals de la Mútua MC Prevenció de Lleida, coordinats per Laura Mòdol.

L’estudi pretén demostrar la major prevalença de símptomes psicopatològics i patrons diferencials de la personalitat (en concret, el patró A i el patró D) en els pacients amb malalties del cor i alhora, identificar si aquests factors de risc també són presents en la població general sana. Està previst analitzar les dades psicològiques, genètiques, biomètriques i bioquímiques d’uns 400 pacients i 400 voluntaris sans d’edats compreses entre els 30 i 70 anys, procedents del Servei de Cardiologia de l’HUAV (infarts, angines de pit, etc) i de MC Prevenció de Lleida (voluntaris sans provinents de les revisions mèdiques laborals rutinàries). L’estudi està actualment aprovat i supervisat pel Comitè d’Ètica de l’HUAV i les dades genètiques seran custodiades pel Biobanc de l’IRBLleida. Els pacients i els voluntaris sans seran prèviament consultats pel seu interès en participar en l’estudi i donaran el seu consentiment per cedir les seves dades de forma anònima.

La malaltia cardiovascular i els factors psicosocials

Són diversos els factors que contribueixen a l’aparició de problemes coronaris. A més dels factors biològics com la hipertensió, la diabetis, el tabaquisme, el pes, la manca d’exercici físic, una dieta massa rica en greixos saturats, el metabolisme dels greixos, etc. també es coneix, des dels anys 70, la contribució dels factors psicosocials o certs “estils de conducta” a l’aparició de les patologies coronàries.

Els patrons de conducta que s’avaluaran en els grups de pacients són dos, el patró de conducta tipus A (alt volum de veu, molta rapidesa al parlar, urgència en el temps, velocitat, hiperactivitat, motivació d'èxit i ambició, competitivitat, i actituds que inclouen hostilitat, ira, impaciència i agressivitat) i el tipus D (tendència a experimentar emocions negatives, a inhibir les pròpies emocions o la interacció social per evitar rebuig dels altres, ansietat, irritabilitat, concepte negatiu d’un mateix). Les persones amb algun d’aquests 2 tipus de patrons de conducta tenen més probabilitat de patir malalties coronàries.

El coneixement que aportarà aquest estudi servirà per complementar i millorar les estratègies de prevenció de les malalties cardiovasculars en la població en general, alhora que servirà per desenvolupar tractaments més personalitzats gràcies a la millor comprensió de la malaltia cardiovascular.

TEXT: Comunicació IRBLleida