Exàmens oficials de xinès a la UdL

En virtut d'un conveni signat amb la Fundació Institut Confuci

Descarregar pdf
conveniinstitutconfuciUdL2017
Chang Shiru i Roberto Fernández, durant la signatura Foto: UdL

La Universitat de Lleida (UdL) podrà realitzar exàmens oficials de llengua xinesa, en virtut d'un conveni de col·laboració signat avui amb la Fundació Institut Confuci de Barcelona. Les instal·lacions de la UdL acolliran proves escrites dels diferents exàmens HSK i els del Nou YCT; així com les orals de nivell elemental, intermedi i avançat. Els primers, que tindran lloc el proper mes de juny, ja compten amb una setantena d'inscrits. 

L'HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) és l'examen oficial escrit de llengua xinesa estandarditzat a escala internacional, dirigit a les persones que no són parlants nadius. Consta de sis nivells. El YCT (Young Learners Chinese Test) és l'examen oficial escrit de xinès dirigit a estudiants de primària i secundària que tampoc són parlants nadius. Aquest consta de quatre nivells.

El conveni estipula que el professorat que realitzi els exàmens a la UdL haurà de seguir una formació a l'Institut Confuci. L'acord que han rubricat el rector, Roberto Fernández, i el codirector de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, Chang Shiru, té una vigència inicial d'un any amb possibilitat de pròrrogues.

El rector de la UdL ha destacat que aquest acord culmina les bones relacions de la Universitat de Lleida amb la Xina, recordant la càtedra d'Estudis Asiàtics, el títol d'Estudis Hispànics per a l'alumnat xinès, els convenis amb diferents universitats del gegant asiàtic i el doctorat honoris causa per a Dong Yansheng. Per la seua banda, Shiru ha destacat la UdL com una "peça clau" en el procés del seu Institut per expandir la cultura xinesa a Catalunya.

Notícies relacionades