Llum verda al Pla de xoc per pal·liar l'envelliment i la temporalitat del professorat

El Consell de Govern de la UdL també aprova nous concursos de borses de docents substituts

Descarregar pdf
Udl_CampusCapPont_Dret
Una classe a la Facultat de Dret, Economia i Turisme. Foto: Jordi V. Pou (*)
(*) Aquesta imatge, que ha d'anar signada correctament, només pot ser utilitzada per il·lustrar aquesta informació. No pot ser arxivada, ni reutilitzar-se per a qualsevol altra informació

Amb l'objectiu de reduir la temporalitat de la plantilla i d'incrementar el percentatge de professorat docent i investigador a temps complet, la Universitat de Lleida (UdL) incorporarà durant el 2024 un total de quinze professors i professores lectors. Així ho contempla el document que avui ha aprovat el Consell de Govern per desplegar a la UdL el Pla de xoc per al relleu generacional i contra la precarietat del personal docent i investigador (PDI) a les universitats catalanes de la Generalitat de Catalunya, que suposa 630.090€ anuals per a la UdL.
 
El document per a l'aplicació d'aquest pla, que s'ha pactat amb els sindicats, estableix els criteris de priorització per assignar les noves places de professorat, un 70% en la modalitat de docència per cobrir les necessitats en aquest àmbit d'aquelles àrees de coneixement amb major dèficit de personal a temps complet, i un 30% en la de recerca, per retenir o captar PDI amb una alta qualificació en investigació i amb una experiència docent contrastada, ha explicat el vicerector de Professorat, Fernando Guirado, que ha afegit que els departaments de la UdL podran sol·licitar una plaça en una determinada àrea de coneixement sempre que justifiquin un mínim de 24 ECTS no consolidats en titulacions oficials. 
 
Un cop assignades, aquestes noves places de lector, sortiran a concurs públic. Amb caràcter específic per aquesta convocatòria s'aplicaran els següents mèrits preferents. Disposar de l'acreditació de professorat lector o superior d'AQU, IR/R3 o d'ajudant doctor o superior d'ANECA es valorarà amb 5 punts; per haver exercit en la data de la publicació de la convocatòria activitats docents en universitats públiques espanyoles durant almenys cinc cursos acadèmics dels darrers set anys amb contractes de professorat associat o altres contractes de durada igual o inferior a un any, també s'atorgaran 5 punts. I per cada any treballat amb un contracte de professorat associat o altres contractes de durada igual o inferior a un any a la UdL, 2 punts.
 
La sessió d'avui també ha donat llum verda a la convocatòria dels concursos públics per a la creació de noves borses de professorat substitut de la UdL. Concretament, per als departaments de Dret i de Geografia, Història i Història de l’Art. Les sol·licituds s'han de presentar del 2 al 17 de novembre al Registre electrònic de la Universitat de Lleida. Les comissions de selecció de cada àmbit estaran formades per tres membres cadascuna i seran les encarregades d'elevar la proposta de priorització al rector, que dictarà la corresponent resolució.