Augmenten els lleidatans amb capacitat modificada judicialment

Segons un estudi de la UdL, un 12% de mitjana anual del 2012 al 2016

Descarregar pdf
estuditutelacapacitatUdL
Carles Alsinet presentant l'estudi. Foto: UdL

Tot i que només un 15% de les persones amb discapacitat intel·lectual, patologies de salut mental o deteriorament cognitiu de les comarques de Lleida tenen la capacitat modificada judicialment (incapacitació legal), el creixement anual de les persones tutelades entre el 2012 i el 2016 ha estat un 12% de mitjana, fet que suposa 53 casos per any.

Així ho posa de manifest el sondeig realitzat per la Càtedra d'Innovació Social de la Universitat de Lleida (UdL) que ha presentat avui el seu director, Carles Alsinet, a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, a partir de dades oficials i les recollides en 42 entitats de serveis socials especialitzats -que atenen un total de 2.891 persones-, i de 68 professionals del ram.

Impulsat per la Fundació Tutelar Terres de Lleida i amb finançament de la Diputació, l'estudi posa de manifest que el col·lectiu amb discapacitat intel·lectual, tot i ser el més nombrós (un 52% a Lleida pel 39% a Catalunya), tendeix al creixement nul. Mentre, el de malalties mentals (34% a Lleida i 40% a Catalunya) creix un 17% de mitjana anual, per l'augment de diagnosi, i l'afectat per deteriorament cognitiu, malgrat ser el de menys pes en el conjunt (10% a Lleida i 18% a Catalunya), té el creixement mig més elevat del període amb un 22%.

El treball posa de manifest que a la demarcació de Lleida, en el 71% dels casos, la titularitat de la capacitat modificada recau en un familiar. Pares i fills són tutors majoritaris de persones amb discapacitat intel·lectual (87%) i deteriorament cognitiu (70%), mentre que a les malalties mentals el percentatge baixa al 53%. Ara bé, tenint en compte l'augment de l'esperança de vida, els investigadors preveuen un canvi de tutor, de la família a les entitats tutelars. Estimen que la xifra de persones amb capacitat modificada judicialment pràcticament es doblarà en deu anys, arribant al 2026 a 14.000 a Catalunya, dels quals 1.000 a Lleida.

A més d'avaluar la situació actual de protecció d'aquestes persones a Lleida, l'estudi dóna recomanacions dirigides a fundacions tutelars, administracions i professionals per fer front als possibles canvis que es preveuen. Entre d'altres, donar a conèixer a les famílies les diferents figures de protecció, potenciar la tasca dels assistents personals que, a la demarcació de Lleida, tenen una implantació nul·la, millorar el finançament públic i crear un Observatori de l'acció tutelar de les terres de Lleida.