La UdL coordina un dels grups temàtics de l'atles d'Espanya del segle XXI

La professora de Geografia, Pilar Alonso, dirigeix l'àmbit de les Comunicacions

Descarregar pdf
georeunio
Darrera reunió de la Xarxa ANEXXI. FOTO: Red ANEXXI
La professora del departament de Geografia, Historia i Historia de l'art de la Universitat de Lleida (UdL), Pilar Alonso Logroño, és la coordinadora d'un dels 24 grups temàtics de l'Atles Nacional d'Espanya del segle XXI. La catedràtica de Geografia humana dirigeix l'equip d'experts que s'ocuparà de recopilar i elaborar les dades de l'àmbit de les Comunicacions (accés a banda ampla, zones sense cobertura etc.) perquè puguin ser cartografiades i incloses en la nova edició d'aquest atles que inclourà informació geogràfica, econòmica, cultural i política. 
 
Pilar Alonso està acompanyada en aquest grup temàtic pels professors Juan Carlos García Palomares, de la Universitat Complutense de Madrid, i Carlos Ferras Sisè, de la Universitat de Santiago de Compostel·la que hauran de presentar els resultats del seu treball l'any 2026.
 
La UdL és una de les 36 universitats que, juntament amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques, la Reial Acadèmia de la Història, la Biblioteca Nacional d'Espanya, el Col·legi de Geògrafs i l'Associació Espanyola de Geografia-AGE, forma part de la Xarxa ANEXXI, encarregada de l'elaboració de l'Atles Nacional d'Espanya. Aquest ens ha estat promogut per l'Institut Geogràfic nacional i l'Organisme Autònom Centre Nacional d'Informació Geogràfica (O. A. CNIG) per assegurar una direcció científica contínua i guiada per criteris d'excel·lència en l'elaboració de l'Atles i en la seua difusió.
 
Els primers resultats, els dels grups temàtics de demografia, assentaments humans, societat i educació, ciència, cultura i esport, van presentar-se fa unes dies a Madrid, amb l'assistència de representants de la Xarxa ANEXXI, de O.A. CNIG i personal del servei responsable de l'elaboració de l'Atles.