La UdL crea una comissió per valorar la incorporació al Consorci de salut

El Consell de Govern dóna llum verda a un Pla d'inclusió i a tres noves càtedres universitat-empresa

Descarregar pdf
accessibilitatUdL2014
La supressió de barreres arquitectòniques és una de les accions del Pla d'inclusió / Foto: UdL

El Consell de Govern ha aprovat la creació d'una comissió delegada ad hoc per obrir un procés de diàleg i valorar la participació de la UdL en el Consorci sistema integral de salut Lleida, fruit del debat que ha tingut lloc aquest matí en l'òrgan de govern. Presidida pel rector, la integren els vicerectors de Personal acadèmic, de Política científica i tecnològica, i de Docència, el gerent, els degans d'Infermeria i de Medicina, quatre professors de l'àmbit, dos membres del personal d'administració i serveis, dos estudiants i un representant del Consell Social. La primera reunió tindrà lloc la setmana vinent.

Abans de l'inici del Consell de Govern representants de la Marea Blanca, acompanyats per membres de la comunitat universitària, han llegit un comunicat en defensa de la sanitat pública i de rebuig a la creació del consorci, així com de la participació de la UdL en el mateix, perquè suposa, diuen, "la privatització del sistema sanitari a les nostres terres". El rector de la UdL, Roberto Fernández, ha dit que inclouria la carta en l'acta del Consell i ha expressat el seu compromís amb la sanitat pública, tot afirmant que en aquest procés escoltarà tots els sector implicats.

D'altra banda i amb l'objectiu de donar un nou impuls a la responsabilitat social de la Universitat de Lleida i a la inclusió i a la igualtat d'oportunitats de les persones amb diversitat funcional (física, psíquica i sensorial) al si de la institució, el Consell de Govern ha aprovat el Pla d'inclusió de les persones amb diversitat funcional (2014-2019) que promou el Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua.

Adreçat tant a l'estudiantat, com al personal d'administració i serveis i al personal docent i investigador, aquest Pla preveu diverses actuacions a curt, mitjà i llarg termini en tres àmbits: el de l'accessibilitat física als espais de la UdL, el d'accessibilitat a l’activitat acadèmica i de recerca, i el d'adequació dels serveis i de la política universitària.

Entre algunes de les accions previstes està avançar en l'eliminació de barreres arquitectòniques (adaptació dels taulells d'atenció al públic, portes d'ingrés als edificis, incorporar tecnologia per a persones amb deficiència auditiva a les sales d'actes etc), garantir l'accessibilitat dels webs de la UdL i a les eines i recursos TIC, formar en accessibilitat professorat i personal d'administració i serveis, incentivar la recerca en aquest àmbit, i garantir l'atenció necessària (pràctiques, materials, espais) als alumnes amb diversitat funcional, entre d'altres.

El Pla vol sistematitzar la feina la UdL fa en pro d'aquest col·lectiu, especialment des de l’any 2007, quan es va posar en funcionament el Programa UdL per a Tothom, tot donant resposta a les necessitats d'aquestes persones, sobretot al col·lectiu d'estudiants.

A més, el Consell de Govern ha donat llum verda a tres noves càtedres universitat-empresa: una de turisme d'interior i de muntanya i dos de l'àmbit de la salut: la càtedra ASISA de salut, educació i qualitat de vida, i la de salut pública John Hopkins de Lleida.

La càtedra de turisme, que es preveu que dirigeixi el professor de Geografia de la UdL, Francisco García Pascual, tindrà un finançament anual per part de la Diputació de Lleida de 30.000 euros. Està integrada majoritàriament per geògrafs de la UdL, la UB i la UAB i treballarà per impulsar les activitats turístiques al territori.

La càtedra ASISA serà gestionada pel Grup d'estudis societat, salut educació i cultura que lidera el catedràtic de la UdL, Fidel Molina. Se centrarà en estudis socioculturals sobre aspectes de salut, educació i qualitat de vida, processos de socialització, identitat, gènere i construcció de la interculturalitat.

Finalment, la càtedra John Hopkins de Lleida, serà una de les primeres Càtedres d’empresa vinculades a la salut pública que existeixen a Catalunya. Dirigida pel professor del departament de Cirurgia de la UdL, Pere Godoy, col·laborarà en recerca i docència amb la Universitat nord-americana John Hopkins, un referent pel que fa qüestions de política sanitària, però també alimentaria i mediambiental. A més d'oferir assessorament a institucions de Lleida en temes de salut, la càtedra permetrà que estudiants de Ciències de la Salut de la UdL puguin realitzar estades formatives als hospitals vinculats al centre nord-americà.

Pel que fa a la recerca, s'han resol favorablement 26 nous contractes per a personal investigador en formació per als propers tres anys, amb una inversió total d'1.131.000 euros. Això suposa més del doble dels investigadors en formació que els que finança la Generalitat a la UdL, 12, explica el vicerector de Recerca, Jaume Puy, que afegeix que tots el projectes de la UdL finançats pel Pla nacional que han sol·licitat un investigador en formació en tindran un, gràcies a les beques del seu vicerectorat.

Quant a estudiantat, s'han aprovat 50 beques d'Introducció a la recerca -10 més que el curs anterior- per impulsar la integració de l'estudiantat de màster i d'últim curs de grau en diferents grups d'investigació de la UdL. Aquesta convocatòria compta amb el patrocini del Consell Social que ofereix un ajut per a matricular-se en un màster de la UdL als estudiants de grau que obtinguin alguna d'aquestes beques.