La UdL, entre les cinc universitats de l'Estat més compromeses socialment

Segons un estudi sobre igualtat, inclusió i promoció de la salut de la Fundación CyD

Descarregar pdf
dolors piera
Foto: UdL

La Universitat de Lleida (UdL) és una de les cinc universitats de l'Estat més destacades pel seu compromís social, juntament amb l'Autònoma de Madrid i les universitats de Saragossa, de Sevilla i de Màlaga. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi Universitats socialment compromeses: Quin és el seu paper davant els reptes socials? de la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) realitzat a partir d'una enquesta on han participat 74 universitats -46 de públiques i 28 de privades- sobre igualtat, inclusió, promoció de la salut i lluita contra la discriminació i l'assetjament.

Les universitats participants, han respost a preguntes sobre mesures dirigides a promoure la igualtat de gènere, accions i protocols davant denúncies per discriminació i assetjament, promoció de la salut física i mental, la inclusió de persones amb discapacitat i les beques que s'ofereixen. Per seleccionar les cinc universitats més destacades s'ha tingut en compte, en primer lloc, la qualitat de les respostes de l'enquesta, assignant un 1 per resposta positiva i un 0 per negativa, i ponderant alguns ítems en funció de si els serveis i les iniciatives especificades en les respostes cobrien tota o una part de la comunitat universitària. A partir d'aquesta primera selecció, que incloïa un total de 13 universitats amb puntuacions entre 44 i 40 punts, s'han analitzat les iniciatives en compromís social que presenten als seus respectius webs, resultant les cinc universitats que presenten mesures representatives en tots els àmbits analitzats en l'estudi (igualtat, inclusió, promoció de la salut i lluita contra la discriminació i l'assetjament).

Pel que fa a la UdL, l'informe destaca les polítiques d'igualtat de gènere en xarxa que du la Universitat de Lleida amb altres universitats i institucions (bloc igualtat), el pla d'abordatge de les violències sexuals i LGBTIfòbiques en les festes d'estudiantat i el postgrau pioner a Catalunya de Polítiques LGBTI a la gestió pública (bloc lluita contra la discriminació i el assetjament), el programa Aules contra la pobresa (bloc inclusió), i la participació de la UdL en les xarxes catalana i espanyola d'universitats saludables, i en la de Xarxa Vives d'universitats saludables i sostenibles (bloc promoció de la salut).