La UdL oferirà cursos gratuïts en línia per a 'preuniversitaris'

Els ajuts per a estudiantat amb dificultats econòmiques greus passen de 30.000 a 60.000 euros

Descarregar pdf
estudiants2014UdL
Foto: UdL

La Universitat de Lleida oferirà aquest estiu cursos de formació gratuïts online adreçats a estudiants de secundària perquè puguin fer-los abans de matricular-se a la Universitat. Aquesta és una de les propostes que inclou el document Estratègia docent i formativa 2014-2018 de la UdL que avui ha aprovat el Consell de Govern i que té, entre els seus punts forts, potenciar les relacions acadèmiques i professionals amb les diferents etapes del sistema educatiu, especialment amb secundària i l'educació superior no universitària.

Els cursos propedèutics en matemàtica, química, llengua catalana i castellana i anglès, entre altres, pretenen equilibrar els coneixements amb els quals arriben els estudiants des del batxillerat o des dels cicles formatius a la universitat. Aquest estiu se'n podrien oferir un parell i durant el proper curs acadèmic continuar ampliant-se l'oferta , explica el vicerector de Docència, Francisco García.

El document d'Estratègia docent proposa també la creació d'un Consell Educatiu Universitat-Ensenyament Secundari de Lleida, presidit pels màxims responsables de la UdL i el Departament d'Ensenyament. Entre altres, impulsarà la formació i el reciclatge de continguts i metodologies del professorat no universitari lleidatà i treballarà per fixar coneixements i competències que s'han de desenvolupar tant a l'ensenyament secundari com a l'universitari per "superar disfuncions formatives i contribuir a augmentar el rendiment de l'estudiantat".

L'estratègia docent de la UdL per als propers quatre anys pretèn, segons García, oferir un model docent propi i diferenciat de la resta d'universitats orientat sobretot a l'ocupabilitat dels seus titulats. Entre altres preveu nous títols adaptats a les demandes socials, més dobles titulacions i mencions i minors d’ocupabilitat. És per això que es promourà la reforma de graus i màsters que s'imparteixen actualment, no només dels seus plans d'estudis i pràctiques, sinó també del sistema d'avaluació per permetre, entre altres, compatibilitzar estudis i feina, apunta García.

Un altre dels aspectes a destacar del document és el de la formació contínua. Es crearà l'Institut Superior de Formació Contínua (ISFoC) -ara Institut de Ciències de l'Educació-Centre de Formació Contínua- que, conjuntament amb l'Institut de Llengües vol aplegar la formació no reglada de la UdL oberta a la ciutadania. Entre altres, vol crear un espai de formació per a treballadors i treballadores que oferiria cursos específics a demanda de les empreses que s'impartirien en el seu propi lloc de treball, el que es coneix com a formació in company.

D'altra banda, la UdL convocarà per segon any consecutiu els ajuts destinats a l'estudiantat matriculat en els diferents graus, màsters i ensenyaments no adaptats a l'Espai europeu d'educació superior que es trobi en situacions d'especial dificultat socioeconòmica. La dotació pressupostària dobla la convocatòria anterior, tot passant de 30.000 a 60.000 euros, segons ha aprovat avui el Consell de Govern.

Hi podrà optar l'alumnat de la UdL nacional d'un país de la Unió Europea -els no comunitaris hauran de tenir la condició de residents- que acrediti una situació socioeconòmica familiar greu durant el 2013. Els sol·licitants hauran d'haver-se presentat a la convocatòria de beques del ministeri i haver estat denegada la seua sol·licitud o no haver-s'hi presentat per no complir els requisits acadèmics, però sí econòmics. Els candidats també hauran hagut de presentar-se a les beques equitat de la Generalitat i complir uns mínims requisits acadèmics. S'obrirà un termini de 15 dies per presentar les sol·licituds des de l'endemà de la publicació de la convocatòria a l'e-tauler de la seu electrònica de la UdL.

A més, el Consell de Govern ha donat llum verda a diverses convocatòries d'ajuts relacionats amb la recerca com ara la d'infraestructura científica de la UdL en relació amb la convocatòria del Ministeri d'Economia i Coneixement, la d'estades de personal investigador visitant, els ajuts per a l'organització de congressos i jornades científiques, per a la publicació de treballs d'investigació i per a la realització de reunions prèvies a la preparació de propostes de projectes internacionals de recerca.