La UdL potenciarà la internacionalització dels seus programes de doctorat

Tots estan verificats i fins a cinc tenen la menció cap a l'excel·lència des de 2011

Descarregar pdf
doctoratUdL2014
D'esquerra a dreta: Jaume Puy, Roberto Fernández i Olga Martín / Foto: UdL

La Universitat de Lleida (UdL), en el seu compromís amb la recerca, vol potenciar la internacionalització dels seus programes de doctorat amb la participació d'altres universitats d'arreu del món, a més dels doctorats interuniversitaris i els industrials (desenvolupant projectes d'R+D+I en una empresa). Així ho ha explicat la directora de l'Escola de Doctorat de la UdL, la catedràtica de Ciència i Tecnologia d'Aliments Olga Martín, durant la jornada de presentació que s'ha fet avui al Rectorat. L'objectiu és formar professionals "que siguin motor d'innovació i millora de la societat", ha destacat.

El rector de la UdL, Roberto Fernández, ha afirmat que "l'Escola de Doctorat no és un formalisme, sinó una oportunitat" per millorar la recerca en un context en què "la política científica està pensada per incentivar les universitats més grans". En aquest sentit, el rector ha anunciat que l'equip de govern estudia fórmules per instaurar una carrera d'investigació deslligada de la docència". Un altre repte, segons Roberto Fernández, és captar més recursos a través dels projectes europeus.

Durant la sessió -en què també ha participat el vicerector de Recerca, Jaume Puy- s'han presentat els programes de doctorat de la UdL en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària; Gestió Forestal i Medi Natural; Salut; Enginyeria i Tecnologies de la Informació; Territori, Patrimoni i Cultura; Dret i Administració d'Empreses; Educació, Societat i Qualitat de Vida; i Activitat Física i Esport. Tots ells estan verificats. Els cinc primers tenen la menció cap a l'excel·lència del Ministeri d'Educació des de 2011 i el primer, a més, la menció de qualitat des de 2007.

Amb l'entrada en vigor del Reial Decret 99/2011, ha canviat el marc estatal pels ensenyaments oficials de doctorat. Ara, la persona que vulgui fer la tesi té un termini de 3 anys per presentar-la, si s'hi dedica a temps complet, i de 5 si només hi té dedicació parcial, amb la possibilitat d'alguna pròrroga. Els que hagin començat la seua formació doctoral amb anterioritat a l'entrada en vigor de la normativa de 2007 tenen com a topall el febrer de 2016. Les tesis iniciades després,  setembre del 2017.

L'Escola de Doctorat de la UdL, que funciona des del 2013, disposa d'una pàgina web trilingüe en català, castellà i anglès per facilitar la captació d'alumnat forà. S'han creat comissions específiques per a cadascun dels programes de doctorat. Entre les novetats, la signatura d'una carta doctoral (una mena de Codi de Bones Pràctiques en Recerca) i un registre d'activitats anual.

Més informació

Web de l'Escola de Doctorat