Les universitats de fora de Barcelona aporten 545 milions d'euros al PIB català

Segons un informe de l'ACUP sobre impactes socioeconòmics del sistema públic, amb dades de 2015

Descarregar pdf
Les universitats públiques ubicades fora de Barcelona -entre les que es troba la Universitat de Lleida (UdL)- van aportar 545 milions d'euros al Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya durant el 2015. Així ho assenyala l'Informe d'impactes socioeconòmics de les universitats i el sistema públic de recerca, impulsat per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) que s'ha presentat avui a l'auditori de La Pedrera, a Barcelona. L'estudi constata que el sistema català d'universitats públiques (SiCUP) -incloent en sistema de recerca- contribueix a l'economia amb l'1,7% del PIB català (3.660 milions d'euros) i genera més de 60.000 llocs de treball a temps complet.

El SiCUP multiplica la inversió rebuda en retorn a la societat. Per cada 100 euros de despesa pública, el retorn a la societat és de 226 euros en rendes salarials, 618 euros de facturació i una contribució de 402 al PIB català. Durant l'any analitzat, el 2015, l'existència del SiCUP va generar una facturació total a Catalunya per valor de 4.545 milions d'euros, el que suposa una facturació diària de 12,4 milions. Quant a l'aportació al mercat de treball, l'activitat del SiCUP i dels seus agents vinculats va contribuir a crear/mantenir 44.776 ocupacions a temps complert: 27.804 de manera directa i 16.972 de manera indirecta i induïda.

Sumant el sector de recerca, la facturació arriba als 5.714 milions d'euros (15,7 milions diaris), el que suposa una contribució al PIB de 3.660 milions (1,7% del PIB total a Catalunya). Addicionalment, es van generar unes rendes salarials de 2.081 milions i es va contribuir a crear o mantenir 60.313 llocs de treball a temps complet. L'informe pretén sensibilitzar la societat de la importància de les universitats i centres de recerca com a pilar bàsic del desenvolupament del país, i del retorn que es rep de la inversió pública efectuada.Text: Comunicació ACUP / Premsa UdL