Docència i avaluació virtuals fins que acabi el curs

Els exàmens de recuperació, abans del 3 de juliol, segons les darreres instruccions

Descarregar pdf
aula buida
Totes les activitats han de ser no presencials / Foto: UdL

La Universitat de Lleida (UdL) prolongarà la docència i l'avaluació en línia de moment fins acabar el curs 2019-2020, arran de la pandèmia generada per la COVID-19, segons les darreres instruccions del consell de direcció. Tota l'activitat docent es realitzarà de manera no presencial, inclosos els exàmens.  Els de recuperació, planificats pel juny, en principi també seran online, tot i que "en funció de l'evolució de la pandèmia i de les instruccions de les autoritats governamentals, podrien ser presencials en aquelles assignatures/titulacions que els centres considerin" . En tot cas, s'hauran de fer abans del 3 de juliol.

Les instruccions per finalitzar el segon semestre elaborades pel vicerector d'Ordenació Acadèmica, Francesc Giné; la vicerectora de Qualitat i Innovació Docent, Paquita Santiveri; i la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat, Montse Rue; complementen els acords del consell de direcció del passat 3 d'abril. Estableixen que "totes les activitats o exàmens previstos en l'avaluació continuada s'hauran de realitzar de forma no presencial". Per això, el professorat haurà de modificar les guies docents de les assignatures abans d'acabar l'abril, sempre "amb el vistiplau del coordinador de la titulació".

L'estudiantat que no hagi pogut seguir el curs per una situació excepcional, derivada de la pandèmia, "podrà acollir-se a l'avaluació alternativa d'una o diverses assignatures",  estableixen les instruccions. Per això, "s'obrirà un període excepcional entre el 4 i 8 de maig per sol·licitar-la, d'acord als criteris establerts per la comissió d'estudis del centre”.

Quant a  l'alumnat de mobilitat, cal "garantir l'avaluació online dels exàmens de recuperació, tant per a estudiants estrangers que han tornat al seu país d'origen però continuen sent estudiants de la UdL, com per a estudiants de la UdL que es troben en un país estranger".

Els Treballs de Final de Grau (TFG) i els de Màster (TFM) es podran presentar de forma virtual mentre duri la suspensió de l'activitat docent presencial. En aquest cas, "caldrà que la sessió sigui pública i es difongui mitjançant els canals de difusió que utilitzi el centre", especifiquen.  Mentre, la defensa de les tesis doctorals s'ha d'adaptar al Protocol per a la defensa de Tesis per mitjans electrònics, aprovat pel comitè de direcció de l'Escola de Doctorat.

El comunicat també puntualitza que aquestes indicacions "poden ser modificades per les futures regulacions que puguin ser aprovades en el marc català o estatal, d’acord amb el compromís de la UdL de coordinació amb la resta d’Universitats i Administracions".

NOTÍCIES RELACIONADES:

Els edificis i instal·lacions de la UdL, tancats al públic des del 16 de març

La UdL continuarà la docència virtual de moment fins el maig

 

MÉS INFORMACIÓ:

Web COVID-19 UdL