Més de 900.000 euros per a 9 projectes de recerca de la UdL i l'IRBLleida

L'Institut de Salut Carlos III també finança la contractació de tres doctors, una jove investigadora i un gestor de projectes

Descarregar pdf
Manuel Portero Otin
Manel Portero rep la major assignació / Foto: IRBLleida

L'Institut de Salut Carlos III ha concedit un total de 970.783 euros a 9 projectes de recerca liderats per investigadors i investigadores de la Universitat de Lleida (UdL) i l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida). També finança la contractació de tres doctors d'acreditada trajectòria investigadora, una investigadora jove i un gestor de recerca. La dotació es completa amb dos ajudes de mobilitat i tres en xarxes temàtiques d’investigació cooperativa en salut (RETICs) fins arribar a un total de 1.908.030 euros.

Els ajuts, que s'emmarquen en l'Acció estratègica en salut (AES) de l'Institut Carlos III, permetran desenvolupar projectes durant 3 anys, del 2021 al 2023. Estan centrats en malalties com ara l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, l'Atròfia Muscular Espinal, el càncer d'endometri i pulmó o el Pàrkinson, entre altres.

La subvenció més gran és pel projecte Metabolisme lipídic intracel·lular, processament d’ARNm i estrès cel·lular en la cruïlla de la fisiopatologia de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica, liderat pel professor de la Facultat de Medicina de la UdL i investigador principal del grup Fisiopatologia metabòlica, Manel Portero . Rebrà 214.170 euros.

La professora de la UdL, directora de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida i responsable del grup Unitat de senyalització neuronal, Rosa Maria Soler, en percebrà 82.280 per a l'estudi Anàlisi dels efectes beneficiosos del tractament amb fàrmacs inhibidors de la calpaina i teràpies combinades sobre l’Atròfia Muscular Espinal.

El professor de la UdL, facultatiu especialista de Neurologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) i responsable del grup Neurociències clíniques, Francesc Purroy, lidera Determinació del temps d’inici de l’ictus isquèmic i el teixit recuperable mitjançant la firma òmica: OMIC IS BRAIN, amb un ajut de 185.130 euros. I la professora Helena Fernández, Efectes de la combinació del tapis rodant d’un entorn virtual gamificat amb l’estimulació cerebral no invasiva en la malaltia de Pàrkinson: assaig clínic aleatoritzat, amb 62.920€.

La professora de la UdL i investigadora principal del grup Patologia oncològica, Núria Eritja, percebrà un ajut de 87.120 euros pel projecte Paper d’ARID1A en la carcionogènesi endometrial depenent de context. Anàlisi dels mecanismes moleculars i possibles implicacions terapèutiques. Mentre, el professor i responsable del Grup de recerca de biomarcadors en càncer (GReBiC), José Manuel Porcel, en rebrà 96.800 per Biopsia líquida utilitzant el sobrenedant líquid pleural i el plasma per a l’estudi del perfil mutacional en el càncer de pulmó.

El catedràtic i responsable del grup Biologia de sistemes i mètodes estadístics per a la recerca, Albert Sorribas, comptarà amb 43.318 euros per al projecte Desenvolupament d’un entorn de simulació com eina de suport al disseny d’estudis i assaigs clínics. I la professora Erica Briones, 51.425€ per Treball agrícola i migració a Espanya: precarietat sociolaboral i salut (PSLyS).

Els ajuts a projectes de recerca es completen amb Transcripció i ‘machine learning’ per assistir a la presa de decisions clíniques amb pacients amb sospita d’apnea obstructiva del son, liderat per l'investigador principal del grup Investigació translacional en medicina respiratòria de l'IRBLleida Jordi de Batlle, amb147.620€.

En la mateixa convocatòria de l'AES, l'Institut Carlos III ha concedit tres contractes Miguel Servet per a doctors, dotats amb 242.500€ cadascun. També ha atorgat al Grup de Medicina Respiratòria un contracte d'una persona investigadora en formació, dotat amb 82.400€ per tres anys, i 80.598€ per a la contractació d'un gestor de projectes durant tres anys. Les RETICS seran pels grups de Neurociències clíniques, Neuroimmunologia i el Grup de recerca translacional vascular i renal.

 

Text: Comunicació IRBLleida / Premsa UdL