Pla d'acció per impulsar el sector agroalimentari de la Vall de l'Ebre

El desenvoluparan les universitats del Campus Iberus gràcies a la renovació de l'acord amb l'Obra Social 'la Caixa'

Descarregar pdf
Iberus-UdL
D'esquerra a dreta: Rubiralta, Lázaro i López / Foto: UNIZAR

El Campus d'Excel·lència Internacional (CEI) Iberus, format per les universitats públiques de Saragossa, Navarra, Lleida i la Rioja, ha posat en marxa el seu Pla d'acció de l'Agroalimentació i la Nutrició, per reforçar la competitivitat i la sostenibilitat d'un sector que és estratègic per a la Vall de l'Ebre i que dóna feina a 240.000 persones.

En concret, aquest pla preveu actuar sobre quatre àmbits considerats estratègics: Qualitat i seguretat alimentària; Eficiència productiva; Medi ambient i canvi climàtic, i Alimentació saludable-Aliments Funcionals, per als quals s'han definit set projectes: L'aigua com a recurs estratègic; Eficiència productiva com a eina per al manteniment de la competitivitat; Aprofitament de subproductes de la indústria; Sostenibilitat i qualitat de la producció agroalimentària de la Vall de l'Ebre; Formació i emprenedoria en l'àmbit agroalimentari i de la nutrició; Gastronomia industrial: tradició i modernitat; i NutrIberus: Els productes de la Vall de l'Ebre com a base d'una nutrició saludable i amb propietats funcionals adequades per a diferents grups poblacionals.

El Campus Iberus, amb 129 grups de recerca amb activitat en el sector agroalimentari i de la nutrició, ja ha començat a desenvolupar aquest Pla que compta amb el suport de l'Obra Social "la Caixa", que ha renovat la seua col · laboració amb el CEI lberus amb una aportació econòmica de 55.000 € fins el 30 de juny de any 2014, dins del seu programa "Campus Universitaris i Creixement Econòmic 2013". Els objectius d'aquest Pla entronquen més amb les prioritats de la política d'R+D+i de la Unió Europea que inclouen, entre altres, garantir un proveïment suficient d'aliments segurs i de gran qualitat, a més d'altres bioproductes, mitjançant el desenvolupament de sistemes de producció primària, la utilització eficient dels recursos i el foment dels serveis ecosistèmics, tot garantint un sistema d'aprovisionament competitiu i amb baixa emissió de carboni.

El contingut del Pla d'Acció ha estat presentat avui a la Universitat de Saragossa als empresaris, investigadors i promotors de l'Aragó implicats en aquest sector, per Regina Lázaro , vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació al Desenvolupament; Óscar López , director executiu del Campus Iberus i Màrius Rubiralta , director del Projecte " Campus Universitaris i Creixement Econòmic " de l'Obra Social " la Caixa ". Dimecres, 29 de gener,l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida, acollirà també la presentació del programa.

Les regions de la Vall de l'Ebre han tingut i segueixen tenint un paper molt destacat dins del sector agrari espanyol. Aproximadament una cinquena i una tercera part del valor afegit brut nacional del sector agrícola i de la indústria agroalimentària nacional, respectivament, s'aporta pel teixit empresarial localitzat al territori del Campus Iberus. Comparativament, la indústria agroalimentària produeix més valor afegit brut que el sector agrícola primari.

El sector agroalimentari i de la nutrició dóna feina a unes 240.000 persones en les regions que conformen Campus Iberus, fet que suposa el 5,5% de l'ocupació total d'aquest territori. Pel que fa al volum de llocs de treball generats per la indústria agroalimentària, aquest sector ocupa de forma directa a més de 103.000 treballadors en les regions de Campus Iberus, fet que suposa més d'una quarta part dels treballadors de la indústria agroalimentària a nivell nacional, concretament, el 28,4 %.

TEXT: Universidad de Zaragoza (Unizar)