Premiat un treball de màster sobre discriminacions a Airbnb i Booking

Amb l'Icarion de la Xarxa estatal Universitària de Postgraus en Turisme

Descarregar pdf
ailendee
Ailende Eigbefoh-Addeh. FOTO: AEA
El treball de final de màster (TFM) La relación entre la economía colaborativa y el racismo: casos Airbnb y Booking.com, de l'alumne de la Universitat de Lleida (UdL) Ailende Eigbefoh-Addeh, ha estat guardonat amb el premi Icarion de Turisme Sostenible de la Xarxa Universitària de Postgraus en Turisme (REDINTUR), que aplega 26 universitats d'arreu de l'Estat. 
 
L'estudi, tutoritzat per la professora de la UdL, Eva Martin, se centra en la percepció de la discriminació d'usuaris de les plataformes Airbnb i Booking majors de 18 anys que resideixen a l'Estat, independentment de la seua nacionalitat o ètnia.
 
Aquest treball exploratori, que ha combinat enquestes i entrevistes a amfitrions i hostes, ha identificat patrons de discriminació, la majoria de caràcter racista. Tot i que el 73% dels participants en l'estudi van afirmar no haver experimentat discriminacions ni prejudicis en aquestes plataformes, un 20% afirma haver-los patit a Airbnb i un 7% a Booking. 
 
D'aquests, el 44% tenen a veure amb l'ètnia o origen, el 24% amb l'edat, el 16% amb el gènere, el 12% amb l'orientació sexual i el 4% són d'altres tipus. Al 92% d'aquestes persones els va afectar negativament experimentar-ho (frustració, indignació o tristesa), fossin hostes o amfitrions, però només el 40% va denunciar-ho a les plataformes. 
 
La mesura més proposada per les persones entrevistades per revertir la discriminació és, amb un 42%, aplicar sancions més severes, seguida de capacitar en diversitat i inclusió amfitrions i usuaris (25%), i una major supervisió i control dels anuncis (10%). 
 
Per la seua part, i en base als resultats obtinguts, Ailende Eigbefoh-Addeh (graduat en Administració i direcció d'empreses i en Bioquímica i biologia molecular) proposa implementar polítiques més clares i explícites per prevenir i abordar la discriminació en ambdós plataformes -un 89% dels enquestats afirma no saber si en tenen. També aposta per formar els usuaris en inclusió i diversitat, incloure imatges i descripcions d'amfitrions i hostes de identitats diverses, i emprar algoritmes i tecnologies per prevenir la discriminació, com ara eliminar dades dels perfils que puguin ser utilitzats per discriminar.
 
Ailende, que s'ha mostrat molt satisfet amb el premi al què optaven 14 treballs, explica que el seu TFM no només tenia com a objectiu analitzar i comparar la percepció de la discriminació a Airbnb i Booking i les seues estratègies per abordar-la, sinó conscienciar la gent per promoure la inclusió i l'equitat en aquests i altres mercats.