Primers treballs de final de grau a Dret amb la metodologia aprenentatge i servei

L'alumnat adquireix coneixements amb serveis a la comunitat

Descarregar pdf
13-07-17-TFG
Els impulsors de la jornada amb estudiantat, professorat i el rector. Foto: UdL
La Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET) se suma a la incorporació de la metodologia Aprenentatge Servei (ApS) als treballs de final de grau (TFG), després que l'any passat se'n presentessin dos a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS), un sobre Aprenentatge Servei en una ZER i un altre sobre Aprenentatge Servei en una protectora.Service Learning in a dog's home.
 
L'Aps una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. Així, els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. Pel que fa als TFG d'alumnes de la FDET, han tingut a veure amb la Sida, les discapacitats o l'eutanàsia, en un acte que ha estat presidit pel rector de la UdL, Roberto Fernández; la degana de la FDET, Maria José Puyalto; i el director de l'Oficina de Desenvolupament i Cooperació (ODEC), Xavier Pelegrí.

Els projectes han estat: Revisió de les figures de modificació de la capacitat de la persona a la llum de la Convenció internacional de Drets humans de les persones amb discapacitat, de Laura Bernal (Grau en Dret); Anàlisi de la comptabilitat de costos dels serveis de Suport a la Llar i de Teràpia Ocupacional. Cas aplicat a la Federació Allem, de Manru Chen (Grau en ADE); Incidencia del VIH/SIDA en la contratación de los seguros de personas, de Andrea Souto (Grau en Dret); Pautes per a la futura despenalització i regulació de l'eutanàsia, d'Anna Cazorla (Grau en Dret); i Anàlisi del règim jurídic de les clàusules socials en la contractació pública, de Josep Maria Giménez (Grau en Dret). 

Per realitzar aquests treballs, l'estudiantat fa estades en diferents entitats socials, a través de l'ODEC. Les tres entitats col·laboradores en aquesta primera experiència han estat la Federació ALLEM, l’Associació Antisida de Lleida i l’Associació Dret a Morir dignament. 

Pel que fa als TFG que es van presentar l'any passat a la FEPTS, van ser impulsats des de l'Observatori d'Aprenentatge i Servei, creat al 2015 i dirigit pel catedràtic de Sociologia Fidel Molina i la doctoranda Deli Miró, i vinculat al Grup d'estudis sobre societat, salut, educació i cultura (GESEC). L'Observatori, a més de pariticpar en diversos congressos i jornades, està duent a terme experiències en ApS en diferents assignatures de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL.
 
Deli Miró destaca que la UdL està treballant des de fa anys en la metodologia de l'aprenentatge i servei. Al 2013 es va presentar el primer treball de fi de màster en ApS titulat: A la derriba: una experiència d'aprenentatge servei a la Universitat de Lleida?.