Protecció insuficient de les víctimes de violència masclista en l'accés a la pensió de viudetat

Ho constata el Treball de Final de Màster premiat pel Centre Dolors Piera de la UdL

Descarregar pdf
premi TFM igualtat
Esther María Vicente Serrano.
La protección de la víctima de violencia de género en la pensión de viudedad és el títol de l'estudi guanyador de la tercera edició del Premi Maria Lois López al millor treball fi de màster (TFM) amb perspectiva de gènere de la Universitat de Lleida (UdL) que convoca el Centre Centre Dolors Piera d'igualtat d'oportunitats i promoció de les dones. La seua autora, Esther María Vicente Serrano, graduada en Dret i màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d’Igualtat per la UdL, hi analitza la protecció social que ofereix la Seguretat Social a les víctimes de violència de gènere en la sol·licitud de la pensió de viduïtat.
 
El treball, tutoritzat pel professor de la UdL, Josep Moreno Gené, examina exhaustivament la normativa aplicable, la jurisprudència existent i la doctrina científica imperant en aquest àmbit per concloure que la normativa actual és insuficient i ineficaç, ja que no té en compte aquestes víctimes en tots els casos. Per pal·liar els dèficits de protecció, fins i tot, de desemparament envers de les víctimes de violència masclista, Esther María Vicente Serrano, proposa la supressió o modificació dels requisits exigits al subjecte causant quan la beneficiària sigui víctima de violència de gènere, preveure una protecció normativa per a la beneficiària en els casos de parella de fet -ara inexistent-, i incloure la possibilitat de sol·licitar la pensió en casos de nul·litat matrimonial quan s'acrediti ser víctima d'aquesta xacra.
 
El jurat, format per la coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació, Núria Camps Mirabet; la directora del Centre Dolors Piera, Ana M. Romero Burillo i les professores M. José Vilalta Escobar, Beatriz Gómez Morales i Erica Briones Vozmediano, ha destacat que el treball premiat "aborda les dificultats d’accés a la pensió de viduïtat de les víctimes de violència de gènere pel sol fet de tenir aquesta condició, com a conseqüència de l’aplicació d’una normativa no prevista específicament per als supòsits de violència de gènere, i proposa solucions per evitar la doble victimització que això suposa per aquest col·lectiu".
 
Dotat amb 1.000 euros, al guardó hi optaven deu treballs (nou, fets per dones). D'aquests, quatre són de l'edició anterior que, en no arribar al mínim de treballs presentats que fixen les bases, no es va poder resoldre. El jurat també ha concedit dos mencions especials. La primera, al TFM Victimología con perspectiva de género: la trata con finalidad de explotación sexual en Tarragona, de Montse Riverola Pereira, graduada en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Oberta de Catalunya i màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d’Igualtat. El jurat ha valorat especialment l'aplicació pràctica que els resultats obtinguts en aquest treball -tutoritzat per la professora de la UdL, Carolina Villacampa- poden aportar a l’avenç en la igualtat efectiva de dones i homes.
 
L'altra menció ha estat per la Identificación de la violencia de género e intervención precoz en jóvenes y adolescentes. Pautas de actuación para profesionales referentes de jóvenes desde distintos campos profesionales, Helena Guallar Echauri, alumna del mateix màster i graduada en Teràpia ocupacional per la Universitat de Saragossa, que ha estat tutoritzat per la docent del màster, Yolanda Bardina Martin. El jurat n'ha destacat, tant la fonamentació teòrica com la proposta pràctica que planteja per prevenir situacions de violència de gènere entre joves i poder fer així una bona primera atenció.
 
El Centre Dolors Piera impulsa aquest premi per donar compliment a la mesura B.1.3.2 del II Pla d'Igualtat entre dones i homes de la UdL i ha comptat amb el finançament de l'Institut Català de les Dones. A través d’aquesta convocatòria "es pretén fomentar la integració de la perspectiva de gènere a la recerca i a la docència, i visibilitzar la recerca en gènere que fa l’alumnat de la UdL". Aquest guardó, juntament amb el IV Premi Aurèlia Pijoan Querol al millor treball de final de grau amb perspectiva de gènere de la UdL, seran lliurats en un acte al Rectorat el proper dilluns 23 de gener.