Publicat en anglès l'estudi guanyador del II Premi Joan Solà

Descarregar pdf
2nPremiJoanSola
The dative clitic is more than a clitic

El treball guanyador de la segona edició del Premi Internacional de Recerca en Filologia Joan Solà, El clític datiu és més que un clític, obra delslingüistes Cedric Boeckx i Txuss Martín ha estat publicat per Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida en la seua versió anglesa: The dative clitic is more than a clitic.

El jurat del Premi va valorar en el seu moment el nivell teòric assolit per aquest estudi i les conseqüències que se’n desprenen per al coneixement del català, i de les llengües romàniques en general, en relació amb el sistema pronominal.

L'obra premiada, que se centra en l’estudi dels clítics de datiu del català sense deixar de fer generalitzacions vàlides per al sistema dels clítics pronominals romànics, va publicar-se primerament en català, l'any passat, a cura de Pagès Editors.  Els autors expliquen en l'estudi com el català, per les seves propietats morfosintàctiques, fa visibles alguns aspectes del sistema pronominal que en altres llengües romàniques queden dissimulats o encoberts. Tot plegat ens ajuda a descobrir correlacions lingüístiques i formular observacions sobre les propietats dels idiomes en general.

Cedric Boeckx és investigador ICREA al Departament de Lingüística de la Universitat de Barcelona i Txuss Martín, llicenciat en lingüística i filosofia per la UB, és investigador al Departament de Filosofia de la Universitat de Durham, al Regne Unit.

El Premi Joan Solà, que impulsen pel Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida (UdL) i l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell, està dotat amb 10.000 euros i la publicació del treball. Té com a objectiu guardonar investigacions en qualsevol àrea de coneixement de la filologia catalana. La primera edició (2010) va estar dedicada a la variació lingüística, lingüística aplicada, història de la llengua, història de la lingüística, edició de textos; la segona, a la sintaxi (2012), i la propera (2014) se centrarà en la semàntica, lexicologia i lexicografia.

Més informació

Convocatòria del 3r Premi Joan Solà de Recerca en Filologia Catalana