Reclamen mantenir la unitat del ministeri d'Universitats i Ciència

La CRUE i associacions científiques espanyoles no volen que perdi competències

Descarregar pdf
recercaaliments
La recerca forma part del triangle del coneixement / Foto: UdL
COMUNICAT SOBRE LA UNITAT DEL MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS

"Davant les insistents informacions que en la composició del pròxim Govern l'actual Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats perdria part de les seues competències en favor d'un nou Ministeri d'Universitats, volem expressar la nostra profunda preocupació per les conseqüències que implicarà tal decisió.
 
Qualsevol partició del Ministeri actual serà una mala notícia per al nostre país perquè implicarà allunyar el coneixement de la centralitat política que s'està imposant a Europa (Consell de la Unió i Comissió). És imprescindible que la gestió de l'anomenat 'triangle del coneixement' (recerca-innovació-educació) quedi reforçat en el nou Govern en un únic Ministeri. En aquest sentit, l'estructura del Comissariat europeu, amb una Comissària competent en tots aquests àmbits, marca la tendència a seguir als països membres de la Unió que, en la seua immensa majoria, mantenen tal unitat en un únic Ministeri.
 
Aquest Ministeri, de la mà del seu titular, ha de tenir el major pes polític possible, i reunir totes les competències i recursos necessaris per a gestionar el sistema de ciència en la seua globalitat, inclosa la recerca que es realitza en les universitats. La qual cosa és condició necessària perquè les seues propostes tinguin l'atenció i viabilitat que la ciència requereix, tenint en compte que les polítiques científiques són competència de tot el consell de ministres, a iniciativa del ministre de torn. Això ha de ser així sigui com sigui la decisió sobre el nombre de nous ministeris que es puguin crear.
 
Fatalment, qualsevol fragmentació de competències implica fragmentació de recursos. Referent a això, hi ha veus autoritzades a Europa que alerten de l'error que pot suposar enfrontar recerca i universitats a l'hora de la negociació pressupostària, la qual cosa podria suposar dècades d'estancament per a la recerca, les universitats, o tots dos.
 
La competitivitat de la ciència del nostre país només podrà recuperar la seua línia ascendent (tan malparada actualment) si pot articular i impulsar la immensa majoria del coneixement que aquest país ha demostrat ser capaç de generar. Que haurà d'incloure, per descomptat, la Universitat, ja que educació superior, recerca i innovació són indivisibles."
 
Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) - Confederació de Societats Científiques d'Espanya (COSCE) - Federació d'Associacions Científic-Mèdiques Espanyoles (FACME) - Aliança de Centres Severo Ochoa i Unidatats María de Maeztu (SOMMa)