Segell de qualitat estatal per a la Facultat de Dret, Economia i Turisme

És el primer centre de la UdL amb l'Acreditació Institucional que emet el Ministeri d'Universitats

Descarregar pdf
Udl_CampusCapPont_Dret_Set2019_018
Facultat de dret Economia i Turisme. FOTO: Jordi V. Pou (*)

(*) Aquesta imatge, que ha d'anar signada correctament, només pot ser utilitzada per il·lustrar aquesta informació. No pot ser arxivada, ni reutilitzar-se per a qualsevol altra informació

La Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET) és el primer centre de la Universitat de Lleida (UdL) en obtenir l'Acreditació Institucional que emet el Consell d'Universitats, òrgan adscrit al Ministeri d'Universitats. Aquest segell suposa el reconeixement de la qualitat de l'oferta acadèmica de la facultat i altres programes i serveis vinculats d'acord als estàndards i directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior.
 
El segell s'ha aconseguit després d'haver obtingut la Certificació favorable del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) del centre, el passat febrer, i l'acreditació favorable de totes les seues titulacions al 2015, renovades al 2019 per als màsters, i al 2022 per als graus.  El procés per obtenir l'Acreditació Institucional ha estat guiat i valorat per un Comitè d'avaluació extern de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) que va realitzar una primera visita al centre al novembre de 2021 i una segona un any més tard. 
 
En el seu informe final, l'equip d'experts de l'AQU ha examinat el nivell d'implantació de les sis dimensions del SIGQ: la revisió i millora del mateix, la dels programes formatius, els sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació a l'estudiantat, el personal acadèmic, els recursos materials i els serveis i, finalment, la informació pública i la rendició de comptes. De totes elles, el Comitè avaluador ha destacat com a punts forts els sistemes de suport i d'orientació a l'alumnat i el professorat.
 
Des del deganat expliquen que una de les avantatges de l'Acreditació Institucional és que a partir d'ara no s'hauran d'acreditar les titulacions una per una, sinó que es farà una acreditació global del centre cada sis anys i destaquen la col·laboració i el treball dut a terme per la comunitat universitària de la facultat "que ha fet possible que siguem el primer centre de la UdL a aconseguir-ho".
 
Per la seua part, des de la Unitat de Qualitat i planificació docent de la UdL posen en valor la feina duta a terme per la FDET i l'aprenentatge que ha suposat per a tota la Universitat, alguns centres de la qual ja estan treballant en aquest sentit.