La CRUE vol que les universitats liderin la lluita contra l'escalfament global

Manifest en el marc de la cimera del clima 2019

Descarregar pdf
canvi climàtic_Martin Snicer
Foto: Martin Snicer (CC BY-ND 2.0)
Manifest de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) en el marc de la cimera del clima COP25:
 
"Les universitats espanyoles som conscients de la nostra responsabilitat i del paper determinant que exercim en el compliment de l'objectiu 13 de l'Agenda 2030, Acció pel Clima. Per la seua naturalesa vinculada a la generació, transferència i difusió del Coneixement, la Universitat compta amb les capacitats necessàries per a realitzar una contribució crítica i constructiva a un Desenvolupament Sostenible que requereix abordar-se des de totes les àrees del Coneixement.
 
Les universitats espanyoles estem convençudes que és temps per a una acció decidida pel clima i volem ser una palanca clau en les transformacions que es necessiten. Tenim el potencial per a convertir-nos en agents dinamitzadors d'un canvi que és inajornable i ens convertirem en referents d'aquest. El mes de setembre passat vam signar la iniciativa mundial dels centres d'Educació Superior sobre l'estat d'emergència climàtica i estem disposades a ser més ambicioses i a respondre a la crida de la societat per a impulsar el conjunt de les decisions necessàries per a detenir l'Escalfament Global.
 
Com a responsables de la formació dels nostres joves, les universitats espanyoles manifestem el nostre compromís per a liderar aquest procés en les següents metes del ODS 13, Acció pel clima:
 
1- Facilitar que la Recerca estableixi les bases perquè des de totes les àrees de Coneixement es contribueixi a «enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals» (meta 1)

És imprescindible realitzar una Recerca socialment responsable d'una forma continuada i conjunta, des de vessants transdisciplinaris i plurifocals. Ja estem desenvolupant línies de recerca en les tres grans àrees científiques del canvi climàtic: bases físiques; impacte i vulnerabilitat; i mitigació i adaptació a les seues conseqüències. Els nostres estudis sobre planificació hidrològica, mecanismes de resistència a l'estrès hídric de les plantes, sistemes de protecció costanera, reducció d'emissions de la ramaderia, tècniques d'arquitectura sostenible, combustibles sintètics, anàlisis de precipitacions i riscos climàtics, educació ambiental o augment de resiliència en comunitats vulnerables, són només alguns dels exemples de tot el que s'està fent ara mateix en les universitats per a aconseguir un Desenvolupament Sostenible. No pararem fins a aconseguir-ho, perquè la missió fonamental de la Universitat és fer millor la vida de tots els ciutadans.
 
2- Adequar les nostres polítiques institucionals per a «incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans» (meta 2)

Les universitats som autèntics laboratoris de sostenibilitat en els quals s'estan desenvolupant iniciatives per a evitar l'escalfament global. Existeixen multitud de bones pràctiques que han de ser posades en valor i multiplicades. En 2017 assumim la declaració en favor del comerç just i el consum responsable perquè no teníem cap dubte de la relació entre el canvi climàtic i els models productius i de consum. El segell «Calculo-Redueixo» del Ministeri per a la Transició Ecològica que alguna de les nostres universitats ja ha aconseguit, és només un altre petit pas. Les universitats volem ser l'avantguarda de la lluita contra l'escalfament global i estem decidides al fet que la nostra energia consumida provingui en un 100% de fonts renovables.
 
3-Analitzar i revisar els nostres plans docents per a «millorar l'Educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a ell, la reducció dels seus efectes i l'alerta primerenca». (meta 3)
 
L'Acció pel clima ens obliga al fet que l'emergència climàtica sigui tractada de forma contextualitzada en totes les àrees de Coneixement. Les nostres titulacions recolliran els nous descobriments i identificaran els comportaments necessaris per a afrontar el desafiament de l'Escalfament global. L'objectiu és capacitar als futurs i futures professionals de tots els àmbits en l'adaptació tecnològica i social a entorns altament incerts i canviants. La nostra responsabilitat és donar-los els coneixements perquè imaginin i desenvolupin solucions que mitiguin els problemes del Canvi Climàtic. Junts hem de trobar camins alternatius que permetin a tots els habitants del planeta portar una vida digna i plena.
 
El repte al qual ens enfrontem és possible que sigui un dels majors que ha conegut la Humanitat. Però també és indiscutible que mai en tota la Història hi ha hagut tal quantitat d'investigadors desenvolupant projectes conjunts i treballant totalment connectats. Mai s'ha disposat d'un potencial de Coneixement com el que les universitats tenim en aquest precís instant.

És la nostra obligació posar tota aquesta fabulosa capacitat de transformar el món actual al servei de tota la societat i, també, demanar-li a aquesta mateixa ciutadania que reclami als seus governants que ens facilitin els recursos per a assumir aquest desafiament."