Crue universitats espanyoles no descarta mesures que afectin elements curriculars

Demana tranquil·litat per l'impacte del Covid-19 en les activitats universitàries

Descarregar pdf
Comunicat per la declaració de l'estat d'alarma a conseqüència de la pandèmia de l'Covid-19

"Des Crue Universitats Espanyoles, volem traslladar a la societat en general un missatge de tranquil·litat en relació amb l'establiment de l'estat d'alarma per la pandèmia del Covid-19 i el seu impacte en el desenvolupament de les activitats universitàries. Hem de seguir les indicacions de les autoritats perquè el nostre principal objectiu, com el de tota la societat espanyola en aquests moments, és, i ha de ser, la contenció de virus.

Els equips de govern de les universitats, en col·laboració amb els dels centres i departaments, estan arbitrant les mesures possibles per reduir els riscos en la salut individual i col·lectiva de la comunitat universitària i treballant pel millor desenvolupament de la docència no presencial perquè la formació curricular no es vegi afectada. Hem de garantir la salut de tots i totes i minimitzar els perjudicis acadèmics. I, per això, és vital atendre l'activitat acadèmica de forma no presencial. Igualment importants són la puntual informació i el missatge de calma que els rectors i les rectores estan transmetent.

Els propers dies seran crucials per a l'optimització de les eines i procediments de docència no presencial, incloent -en la mesura del possible i depenent de la seva naturalesa- la docència pràctica. En aquest sentit, la coordinació amb les administracions és fonamental per a qualsevol mesura que es desenvolupi en tot el relatiu a calendari o terminis acadèmics. Crue Universitats Espanyoles té previst realitzar el proper dilluns, 16 de març, una primera videoconferència amb el Ministeri d'Universitats, en la qual proposarem la creació d'un grup de treball que abordi l'estudi de possibles mesures a nivell estatal, i una segona, el dimarts 17, amb els departaments d'Universitats, Educació i Formació Professional i les comunitats autònomes, en la qual es tractarà específicament la situació de la prova d'accés a la Universitat.

L'evolució de la pandèmia podria obligar-nos a plantejar mesures excepcionals en l'àmbit acadèmic que afectessin fins i tot a elements curriculars. En aquest cas, com no pot ser d'altra manera, les decisions a prendre serien abordades i consensuades amb el Ministeri d'Universitats. Estem convençuts que la comunicació amb les autoritats educatives serà fluida i comptarà amb la millor disposició de les parts implicades.

La crisi del coronavirus està posant a prova a el conjunt de la societat espanyola. Però la lleialtat entre les institucions, les comunitats universitàries i tots els agents implicats, ens permetrà superar amb èxit aquesta crisi sanitària sense precedents en la història recent.

Finalment volem insistir en la necessitat de seguir en tot moment les indicacions de les autoritats públiques, i actuar responsablement pel bé comú".