La Facultat d'Educació formarà docents no universitaris en competències digitals

També dinamitzarà aules STEAM d'escoles de Lleida amb finançament de la Generalitat

Descarregar pdf
stem2
Aula STEM de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL. FOTO: Premsa UdL

Formar mestres i professorat no universitari en competències digitals docents i dinamitzar aules d'ús digital STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) en escoles de Lleida són les accions que la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) de la Universitat de Lleida (UdL) posarà en marxa aquest mes de setembre, gràcies als 164.500 euros obtinguts en la darrera convocatòria Impuls Digital a l’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a la formació, està destinada a docents d'Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Formació Professional que vulguin acreditar el nivell avançat del Marc de referència de la competència digital docent vigent. De setembre a gener, en una primera edició, i de gener a abril, en una segona, el Centre de Formació Continua de la UdL impartirà del Curs d’Expert en Competència Digital Docent –Nivell Avançat C, amb un màxim de 60 places en cada edició. Els continguts se centren en les sis àrees de competència digital vigent que són: compromís professional, continguts digitals, ensenyament i aprenentatge, avaluació i retroacció, empoderament de l'alumnat i desenvolupament de la competència digital de l'alumnat. Els docents que optin pel nivell C1 cursaran 15 crèdits ECTS i els del C2, 23. Aquesta acció, liderada pel professor del Departament de Ciències de l'Educació de la UdL, Xavier Carrera, ha obtingut un finançament de 57.000 euros.

La segona acció, dotada amb 107.500 euros, pretén establir una xarxa de col·laboració entre la UdL i les escoles de Lleida amb l'objectiu de promoure competències digitals docents i de l’àmbit STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques).  "Es tracta d'un projecte d'innovació dirigit tant a la creació, com a la dinamització d'espais d'ús digital STEAM, a través d'una proposta formativa d'acompanyament en competències digitals docents i al desenvolupament de recursos i estratègies d'aprenentatge de competències STEAM", explica la coordinadora de l'acció i investigadora Ramon y Cajal, Victoria Marín.

El projecte s'inicia amb un total de cinc escoles de Lleida ciutat, Vilanova de Segrià, Corbins i Palau d'Anglesola, amb la voluntat d'implicar-hi més centres, afegeix Marin. De setembre a abril es formaran una vintena de mestres en adopció de tecnologies digitals en la pràctica docent mitjançant continguts i tecnologies adequades a la consecució dels objectius d’aprenentatge de l'alumnat i d'acord amb els protocols de seguretat i protecció de dades. L'equip docent de la UdL implicat i els de les escoles treballaran plegats en la diagnosi de les necessitats formatives de les aules d'ús digital STEAM amb l'objectiu de dinamitzar-les i de crear-ne d'altres, tant amb propostes didàctiques com amb recursos i adquisició de nous materials. 

"Aquests projectes també contribuiran a impulsar les pràctiques experimentals que es realitzen a la FEPTS, indispensables en els graus d'educació, a promoure la menció STEAM del grau d’Educació Primària, i a posicionar la Facultat com un centre de referència en la formació inicial i continua de mestres", conclou el degà de la FEPTS, David Aguilar.