La UdL, contra la LGBTfòbia i el masclisme

Nova enquesta sobre la percepció de la igualtat, que inclou per primer cop tota la comunitat universitària

Descarregar pdf
dolors piera masclisme
Imatge d'una de les campanyes de sensibilització / Foto: UdL
Consideres que la Universitat de Lleida (UdL) és un espai on es donen actituds i/o comportaments masclistes? Has patit mai pressions per mantenir relacions sexuals? Has viscut mai comentaris LGBTfòbics o masclistes? Com actuaries en cas de patir alguna situació de violència de gènere o assetjament a la UdL? Aquestes són algunes de les preguntes del qüestionari sobre violència de gènere i LGBTfòbies que realitza el Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL.
 
L'enquesta forma part d'una recerca sobre la percepció de la igualtat i violència de gènere entre la comunitat universitària, finançada pel Pacte d'Estat contra la violència masclista i està emmarcada en el 2on Pla d'Igualtat entre dones i homes a la UdL (2016-2019). És la primera que el Centre Dolors Piera adreça a tots els membres de la UdL, després d'haver fet un estudi només amb l'alumnat.
 
Les enquestes es realitzen personalment a l'estudiantat de grau, de tots els centres inclòs el campus d'Igualada, i mitjançant un formulari en línia tant al Personal Docent i Investigador (PDI) com el Personal d'Administració i Serveis (PAS). L'estudi inclou les respostes de 297 PDIs i 226 PAS, que s'han considerat com a mostra representativa. Les dones han estat el col·lectiu més participatiu, ja que representen el 70% dels qüestionaris de PAS i PDI.
 
L'objectiu és tenir les enquestes acabades a finals d'aquest mes d'octubre, per poder analitzar-ne els resultats abans que finalitzi l'any. "Un cop tinguem la radiografia, proposarem les mesures pertinents, com campanyes de sensibilització", expliquen les responsables de l'estudi. "El fet de tenir les dades desglossades per centres i per sexes ens ajudarà a decidir on cal actuar primer", afegeixen.
 
El Centre Dolors Piera ja va realitzar un sondeig a l'alumnat de la UdL sobre percepció de la violència de gènere en l'entorn universitari, ara fa sis anys. Els resultats van confirmar la tolerància de situacions de violència que no són físiques, justificant el disseny de noves propostes de sensibilització i prevenció en el entorn de la Universitat de Lleida.
 
En el marc del 2on Pla d'igualtat entre dones i homes a la UdL també s'ha programat el curs massiu obert en línia (MOOC) Violència de gènere. Una mirada multidisciplinària, que ha arrencat aquesta setmana i que s'estructura en cinc mòduls.

MÉS INFORMACIÓ:

Estudi Percepción de la violencia de género en el entorno universitario (2013)