La UdL, entre les 200 millors d'Europa en qualitat docent

Segons el darrer rànquing elaborat per Times Higher Education

Descarregar pdf
docenciaUdL2018
La docència rebuda és l'ítem millor puntuat / Foto: UdL
La Universitat de Lleida (UdL) continua entre les 200 millors d'Europa en qualitat docent, segons el Times Higher Education Europe Teaching Rankings (THE) 2019, un dels tres grans rànquings internacionals pel que fa a l'ensenyament superior. L'estudi, que analitza un total de 258 centres públics i privats -16 més que al 2018-, situa la UdL a la forquilla entre les 151 i les 200 millors universitats, on també hi ha 14 espanyoles més, com ara la de Sevilla o la d'Oviedo.
 
Aquesta classificació utilitza 14 indicadors de rendiment individuals, alguns dels quals són objectius i d'altres s'obtenen a partir d'enquestes de valoració, que s'agrupen en quatre àmbits: engagement (compromís), resources (recursos), outcomes (resultats) o environment (entorn). La combinació de tots ells dóna una puntuació global, que en el cas de la UdL està en la franja 60,3-56,9.
 
La Universitat de Lleida aconsegueix la millor posició en l'apartat d'engagement, que recull les valoracions de l'estudiantat respecte a la docència rebuda i les oportunitats laborals, amb un 75,0. El segon ítem millor valorat, amb un 61,7, és el de resources, on es recull la ràtio professor-alumne, la producció científica i la qualitat dels serveis.
 
Quant a environment, que analitza el balanç de gènere tant del personal acadèmic com de l'alumnat i la mobilitat internacional de l'estudiantat, la UdL obté un 52,4. Pel que fa a l'apartat d'outcomes, que agrupa la reputació acadèmica de la institució, la proporció d'estudiants que es graduen al cap de cinc anys i l'assoliment d'habilitats i competències útils per al mercat laboral, la UdL aconsegueix, segons el rànquing, un 36,7.
 
El rànquing THE el continuen liderant les universitats britàniques d'Oxford i Cambridge, seguides en tercer lloc per la Universitat de Navarra. Pel que fa a les catalanes, la Universitat Autònoma de Barcelona ocupa el quart lloc i la de Barcelona, el vint-i-nou. La Universitat Pompeu Fabra està entre les posicions 51 i 75, la Universitat Politècnica de Catalunya entre la 76 i la 100, mentre que entre les posicions 101 i 125, apareix la Universitat Rovira i Virgili. L'Estat espanyol, amb 14 centres d'educació superior entre els 100 millors i 45 al total de la llista, se situa com el segon país amb millors universitats per darrere del Regne Unit.