La UdL, en l'estudi de la Xarxa Vives sobre què és ser estudiant universitari avui dia

Vint universitats llencen una enquesta en línia adreçada a 40.000 alumnes de grau i màster

Descarregar pdf
classe
Una classe presencial a l'Escola Politècnica Superior a inici de curs. FOTO: UdL
La Universitat de Lleida (UdL), juntament amb altres 19 universitats més, inicia avui el treball de camp del programa de la Xarxa Vives Via Universitària: Ser estudiant universitari avui. Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022). Entre els mesos de febrer i març, uns 40.000 estudiants de grau i màster, més de 9.000 de la UdL, tindran l’oportunitat de participar en el programa a través de l’enquesta en línia que se'ls farà arribar durant els propers dies.

La tercera edició d'aquest estudi analitzarà l’actual perfil de l’estudiantat universitari, les seues condicions de vida i estudi, l’entorn socioeconòmic, la satisfacció amb la docència i la universitat, així com les expectatives de futur. La Universitat de Lleida ha participat en les dos edicions anteriors. En la darrera, corresponent al període 2017-2019, van respondre l'enquesta 42.000 alumnes de vint universitats catalanes, valencianes i balears, 1.562 eren de la UdL (un 16,8% de l'estudiantat de grau i màster d'aquell moment).
 
Algunes de les conclusions d'aquell estudi van ser que la universitat encara estava lluny de l’equitat, que les titulacions reproduïen les tasques de l’àmbit domèstic marcades pel gènere, que tot i que l'estudiantat tenia millors expectatives de futur que feia tres anys, estudiar a la universitat depenia principalment del suport familiar, i que la revolució digital encara no havia arribat a les aules, només el 5% de les metodologies eren innovadores.
 
Tres persones de la UdL que formen part de l'equip de 60 experts de la tercera edició de Via Universitària. Són: Montserrat Rué Monné (vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat), al consell assessor; Fidel Molina Luque (catedràtic de Sociologia), a l'equip de recerca; i Carme Sala Martínez (cap de Qualitat i Planificació Docent), a l'equip tècnic de qualitat.
 
Via Universitària, expliquen els seus promotors, és un instrument per a la definició de polítiques d’equitat social i de gènere en el sistema universitari i s’alinea amb els resultats de l’informe Eurostudent, que agrupa la mateixa informació en relació a 28 països europeus. L’informe Via Universitària (2020-2022) estudiarà les trajectòries de l'estudiantat des d’una triple perspectiva: l’equitat en l’accés i vida en els estudis superiors, la transformació de la realitat dels estudiants com a resultat d’un entorn social cada vegada més divers, i la qualitat de les metodologies d’ensenyament i aprenentatge.
 
Els resultats de l’estudi, la publicació dels quals està prevista al maig de 2022, serviran no només com a eina de reflexió i debat, sinó també per a fonamentar les decisions i orientacions de la política universitària que es desenvolupa tant des de les mateixes universitats com des de les administracions públiques.

L’enquesta Via Universitària incorpora seixanta-una preguntes dividides en cinc blocs. Els estudiants valoraran la trajectòria personal a la universitat, les condicions de vida, d’aprenentatge i d’estudi. També s’hi dedica un bloc a les expectatives que els estudiants tenen sobre el seu futur professional. A més, hi suma l’anàlisi de la vida quotidiana de l’estudiantat i el nivell de participació en activitats culturals i socials a la universitat.
 
Al llarg de l’enquesta, l'alumnat tindrà també l’oportunitat de valorar l’impacte de la crisi sanitària en els seus estudis i la seua experiència universitària. El qüestionari finalitzarà amb el recull de dades sociodemogràfiques, que permetrà una anàlisi detallada dels eixos clau del programa segons el perfil de les persones enquestades que hi participin.
 
La tercera edició del programa Via Universitària de la Xarxa Vives està impulsada per les universitats Abat Oliba CEU, Alacant, Andorra, Autònoma de Barcelona, Barcelona, CEU Cardenal Herrera, Girona, Illes Balears, Internacional de Catalunya, Jaume I, Lleida, Miguel Hernández d’Elx, Oberta de Catalunya, Politècnica de Catalunya, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Ramon Llull, Rovira i Virgili, València, i Vic Central de Catalunya. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) assumeix la direcció tècnica. El programa també compta amb el suport de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) i de la Generalitat de Catalunya.


MÉS INFORMACIÓ:

Via Universitària