La UdL és la divuitena millor de l'Estat, segons el Ranking CYD 2020

Entre 76 centres públics i privats, amb 15 indicadors de major rendiment

Descarregar pdf
recerca ranquing
La recerca és la que té més punts al màxim nivell / Foto: UdL

La Universitat de Lleida (UdL) és la divuitena entre 76 de tot l'Estat espanyol pel que fa a indicadors de major rendiment relatiu, segons el Ranking CYD que elabora la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo). La UdL arriba al màxim nivell en 15 dels 37 ítems analitzats. En aquesta setena edició de l'estudi han participat el 94% dels centres públics i privats. Per comunitats autònomes, els millors resultats es concentren a Catalunya, amb 28 indicadors de major rendiment; seguida de Navarra, amb 27 i el País Basc, amb 25.

Segons aquest rànquing, la Universitat de Lleida suma 15 indicadors de major rendiment relatiu, 15 de rendiment intermedi i només 7 de menor rendiment relatiu. Tenint en compte els dos primers blocs, això situaria la UdL com la setena millor de Catalunya, regió que lidera l'estudi a nivell estatal. A més, suposa una millora respecte els resultats de 2019, on la Universitat de Lleida va obtenir 12 indicadors de major rendiment, 20 intermedis i 4 baixos.

La recerca és l'àmbit amb més indicadors de major rendiment a la UdL, 5 de 9 possibles. Destaquen les publicacions per professor, l'impacte normalitzat de les publicacions, les publicacions altament citades, els post-doctorands i els trams de recerca. Amb rendiment intermedi se situen els fons externs captats per a investigació i les publicacions d'accés obert. En el baix, els fons externs liquidats i les publicacions interdisciplinàries. Tot plegat situaria la Universitat de Lleida com la vuitena de Catalunya, empatada amb la Ramon Llull.

En l'apartat d'ensenyament i aprenentatge la UdL obté un rendiment alt en quatre ítems: taxa de graduació a graus, taxa de rendiment a graus, taxa d’èxit als graus i estudiants d’altres comunitats autònomes als graus. En l'intermedi se situen quatre més: la taxa de graduació normativa, tant als graus com als màsters, la taxa de rendiments als màsters i els estudiants d'altres comunitats autònomes als màsters. I com a punt a millorar, la taxa de graduació als màsters. Això fa que sigui sisena a nivell català.

Un altre aspecte a destacar és l'orientació internacional, on la Universitat de Lleida se situaria com la cinquena millor de Catalunya amb 2 indicadors de major rendiment (titulacions impartides en idioma estrangers de grau i de màster) i 5 intermedis (mobilitat de l'estudiantat, pràctiques a l'estranger, professorat estranger, tesis d'alumnat estranger i publicacions internacionals).

Quant a transferència del coneixement, la UdL compta amb tres indicadors de major rendiment: fons privats, publicacions amb empreses i patents per professor. A nivell intermedi, publicacions citades en patents i ingressos de la formació contínua. I al baix, patents amb empreses, ingressos per llicències i spin-offs (empreses sorgides de la universitat). Tenint en compte els dos primers trams, la UdL se situaria com la vuitena de Catalunya.

En l'àmbit de contribució al desenvolupament regional, la Universitat de Lleida suma un indicador de major rendiment, els fons de recerca regional, i dos d'intermedis, les pràctiques en empreses de la regió i les publicacions regionals. L'únic punt a millorar, segons aquest rànquing, serien les publicacions amb empreses de la regió. Tot plegat situaria la UdL com la vuitena de Catalunya, empatada amb la Rovira i Virgili de Tarragona.

MÉS INFORMACIÓ:

Web Ranking CyD 2020

Dades de la UdL al rànquing