La Xarxa Vives d'Universitats demana diàleg als polítics

En un comunicat condemnem qualsevol expressió de violència

Descarregar pdf
COMUNICAT DEL CONSELL GENERAL DE LA XARXA VIVES D'UNIVERSITATS SOBRE LA SITUACIÓ A CATALUNYA
 
"Atesos els fets que estan succeint a Catalunya, els rectors i les rectores del Consell General de la Xarxa Vives d'Universitats volem fer les consideracions següents:

1. Reiterem el compromís d’assumir i de promoure, a dins i fora de la comunitat universitària, els valors de la pau, la justícia, la solidaritat, el pluralisme i la diversitat.

2. Condemnem qualsevol expressió de violència i ens refermem en la defensa dels valors del diàleg en democràcia com a única via per a trobar solucions polítiques als conflictes polítics i socials.

3. Impel·lim als responsables polítics a renovar els esforços per cercar, amb la major urgència possible, una sortida al conflicte polític que pugui ser assumida per una àmplia majoria de la ciutadania".


Barcelona, 13 de novembre de 2019