Un 52% d'escoles catalanes no aborda la diversitat religiosa en el projecte curricular

L'estudi de la UdL s'ha dut a terme en 380 centres d'infantil i primària

Descarregar pdf
diversitatJaimeRosell
Les autoritats acadèmiques de la UdL Foto: UdL

Un 52,4% d'escoles catalanes no recull, o recull poc, la diversitat religiosa en el projecte curricular del centre. Així ho posa de manifest l'estudi La diversitat cultural i religiosa als centres d'infantil i primària de Catalunya que el Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa (GRASE) de la Universitat de Lleida ha dut a terme durant el 2015 en 380 centres.

Finançat en la convocatòria d'Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya gestionada per l'AGAUR, la recerca constata que aquesta temàtica s'aborda amb més mesura en els centres amb més presència d'alumnat estranger i amb suport extern.

El 70,5% de les escoles enquestades afirmen que no disposen d'un responsable per gestionar la diversitat religiosa. Aquesta temàtica es treballa, però, en altres matèries en un 48,2% dels centres: medi social un 54%, tutories un 31%, projectes i tallers un 25%; música un 7,7% i transversalment un 18,6%.

Pel que fa l'adaptació dels menús, són més els centres que ho han fet, un 66,8%, que els què ho han fet poc o gens, un 31,4%, i com en la pregunta anterior, depèn del nombre d'alumnes forans i dels ajuts dels què disposen.

L'estudi també ha preguntat si han tingut conflictes relacionats amb aquest àmbit, però això només s'ha produït en molts poques ocasions, en un 7,4% de les escoles enquestades, les quals hi han donat solució amb diàleg, tutories i fent canvis, com ara al projecte curricular, educatiu o als reglaments de règim intern.

Quant a les peticions per impartir una nova matèria de religió, les han rebudes un 15,8% de les escoles: un 9,7% la religió islàmica, un 4,2% l'evangèlica, un 4% la catòlica, un 1,6% la dels testimonis de Jehovà i un 0,5% la jueva. En la major part dels casos la resposta a la sol·licitud va ser negativa, en un 100% en el cas de l'islam i la jueva, degut a què aquesta activitat ja es du a terme fora de la escola, la manca de diners per pagar professorat especialitzat o la manca d'un mínim d'alumnes. Tot i així, només un 16% considera que els docents dels seus centres no tenen prou formació en diversitat religiosa.

Un 50% de l'alumnat cursa formació alternativa a la religió i gairebé una quarta part (24%) matèries relacionades amb l'educació ciutadana i valors. La religió catòlica seria la matèria cursada pel 21% de l'alumnat i un 5% de nens i nens realitza altres activitats en aquest temps.

Finalment, destacar que un 85,5% dels docents entrevistats consideren que és important treballar la diversitat religiosa a l'escola, encara que preguntats per la impartició d'assignatures de religió només un 24,2% ho valora positivament. El 75% sí que coincideix que la religió, sigui quina sigui, s'ha d'ensenyar fora de l'escola.

Demà precisament, la investigadora principal d'aquest estudi, Núria Llevot i els membres de l'equip: Jordi Garreta, Anna Matas, Jordi Domingo, Ramon Julià, Carme Molet i Olga Bernard, presentaran els resultats d'aquest estudi en una jornada sobre diversitat religiosa que se celebra a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social.

Més continguts

Seminari Diversitat cultural i religiosa en els centres educatius de Catalunya