Un 58% de lleidatans, contra l'accés als serveis d'immigrants en situació irregular

Una enquesta a 1.800 persones conclou que un 33% consideren negativa la immigració

Descarregar pdf
ImmigracioLleidaJordiGarreta
Foto: Jordi Garreta

La immigració a les comarques de Lleida, un estudi dut a terme pel Grup de recerca en Anàlisi Social i Educativa de la UdL a partir d'una enquesta a 1.800 persones majors de 16 anys de la demarcació, posa de manifest que un 58,2% dels enquestats (34,6% gens d'acord, i 23,6% poc d'acord) no veuen bé que els immigrants en situació administrativa irregular hagin de tenir els mateixos drets en serveis socials i educatius que la població autòctona. Per contra, si es pregunta pels immigrants en situació administrativa regular, el percentatge d'enquestats que s'hi pronuncia en contra és del 9%. En ambdós casos, les persones d'entre 45 i 65 anys són les més reticents a la igualtat de drets fonamentals per a tothom.

L'estudi, que pretén aproximar-se a la percepció que sobre la immigració tenen els residents a les comarques de Lleida, conclou que un 33,6% dels enquestats pensa que és un fenomen negatiu (un 29,2% negatiu i un 4,4%, molt negatiu), i un 14,3% depèn (hi veuen aspectes negatius i positius). El 31,8% dels participants en l'estudi creu que la immigració és positiva i un 7% que és molt positiva.

La percepció és més positiva entre els homes (3,16 de mitjana) que entre les dones (3,02) i en les poblacions de major (3,26 en les de més de 20.000 habitants) i menor grandària (3,15 en les de menys de 1.000 habitants) que ens les mitjanes (2,96 de mitjana). Quant als aspectes negatius de la immigració, un dret reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans, un 51,6% pensen que prenen feina, un 16,8% que generen conflictes culturals, un 14,8% que 's'emporten' més ajudes o al voltant d'un 10% que se'ls prioritza en beques, pisos etc. 

Preguntats per si la diversitat religiosa és un problema social, més de la meitat dels enquestats (52,8%) diu que gens. Tot i així, un 6,6% creu que ho és molt, un 13,5% bastant i un 20,2% poc. La percepció que aquesta diversitat és un problema és major a la ciutat de Lleida que en les altres poblacions, on un 8,2% pensa que ho és molt, un 13,8% força, i un 22,8% poc.

Malgrat que un 77,8% de les persones participants en l'estudi afirma que totes les religions tenen dret a tenir els seus espais de culte -essent en les ciutats on més enquestats hi estan d'acord-, prop del 20% limita aquest respecte i ho percep com un problema actual i futur, alerta l'estudi.

Més informació

Síntesi de l'estudi: La immigració a les comarques de Lleida

Altres enllaços

Campanya antirumors Lleida. Mirem-nos en positiu